annons
Hem » Arkiv taggar: Sänkt hastighet

Arkiv taggar: Sänkt hastighet

Sänkt hastighet och fler poliser på E6 föreslås

E6 genom Skåne har de senare åren blivit alltmer störningskänslig, större allvarligare olyckor och mindre incidenter skapar snabbt köbildning och därmed blir restiden mycket oförutsägbar under vissa timmar på dygnet. Ökad polisnärvaro, variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning och ett extra körfält i vardera riktning mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ...

Läs mer »

Regionförbundet i Kalmar län säger nej till lägre hastighet

Regionförbundet säger nej till Trafikverkets förslag att sänka hastighetsgränserna på vägar som riksväg 37, 40 och 136. Sänkta hastigheter på länets vägar går stick i stäv med målet om att skapa en större arbetsmarknadsregion, skriver Regionförbundet i sitt svar till Trafikverket. Förslaget skulle slå hårt mot Kalmar län. I mars kom Trafikverket med ett förslag om att sänka hastigheten på ...

Läs mer »