annons
Hem » Arkiv taggar: Sanktionsavgift

Arkiv taggar: Sanktionsavgift

Halverad sanktionsavgift efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Ett åkeri i Göteborg fick sin sanktionsavgift halverad sedan Högsta förvaltningsdomstolen sett annorlunda på ärendet än Transportstyrelsen. Åkeriet hade påförts sanktionsavgifter för en körning i slutet av 2013 som delvis gjorts utan förarkort och som sträckte sig över midnatt. Ett avbrott i körningen hade registrerats kring midnatt och detta resulterade i att Transportstyrelsen ansåg att det rörde sig om två ...

Läs mer »

Transportföretagen kritiska till att det behövs en ”nödparagraf” i körtidsreglerna

Transportföretagen är kritiska till de nuvarande körtidsreglerna. I ett pressmeddelande slår man fast att behovet av den ”nödparagraf” som Transportstyrelsen införde ifjol är ett tecken på att det underliggande regelverket är felaktigt. ”Nödparagrafen” som Transportföretagen syftar till är att Transportstyrelsen nu fått en utökad möjlighet att göra en skälighetsbedömning då överträdelsen saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn ...

Läs mer »

Luleååkare drabbas av sanktionsavgift

Transportstyrelsen har på fört  ett företag i Luleå en sanktionsavgift eftersom kontroll av ett flertal fordon inom företaget inte kunnat göras enligt Transportstyrelsen, berättar kuriren.nu. Det handlar om kör- och vilotider samt färdskrivare som inte har kunnat kontrolleras, och det under perioden januari och februari 2018. Företaget ska ha fått påstötningar men ändå inte lämnat in något underlag.

Läs mer »

Sanktionsavgift och stopp för lettisk chaufför

Precis innan nyår stoppades en lettisk dragbil med tillkopplad belgisk trailer på E20 vid Kålltorp i Skara, berättar trafikpolisen i Skara. Polisen hade en kontroll på kontrollplatsen och kontrollanterna som polis och bilinspektör kunde snart konstatera att ekipaget utförde en transport i strid mot cabotagereglerna i EG 1072/2009 artikel 8. Beslut fattades om sanktionsavgift på 40 000 kronor samt hindrande av ...

Läs mer »

Sanktionsavgift mot Borlänge-åkare

Transportstyrelsen har genomfört en granskning av ett åkeriföretag i Borlänge som nu tvingas betala straffavgift efter att ha brutit mot förordningen om kör- och vilotider. Det hela har lett till att företaget fått en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Totalt 183 överträdelser av reglerna under en period i slutet av förra året har konstaterats efter kontroll av åkeriets färdskrivare. Dalademokraten ...

Läs mer »

Vägfusket tar inte helg

Hallands trafikgrupp gav sig på uppgiften att kolla den tunga trafiken på E6 en snöig söndag under gårdagen. 348 kör-och vilotidsdagar kontrollerades och det resulterade i några böter, en olovlig körning, en ombesiktigad färdskrivare. samt två sanktioner, varav den ena ledde till en sanktionsavgift mot arbetsgivaren på 96 000 mil. Vägfusket tar inte helg, konstaterar gruppen på sin facebooksida.

Läs mer »

Växjöåkeri drabbas av sanktionsavgift på 200.000

Ett Växjö-baserat åkeri har avslöjats med ett flertal brott mot kör- och vilotiderna och det har lett till att Transportstyrelsen beslutat om ett sanktionsavgift på 200 000:-. Detta mot bakgrund av att Transportstyrelsen vid en kontroll av företagets färdskrivare under inledningen av 2016. På bara två månader hade Växjöföretaget dryga 100 överträdelser. I juli 2017 fick företaget vetskap om att ...

Läs mer »

200.000 i sanktionsavgift för åkare i Västerbotten

Ett stort transportföretag i Västerbotten hann med att bryta mot lagen 135 gånger under två månader . I huvudsak handlade det om brott mot kör- och vilotider.  Detta uppdagades då Transportstyrelsen genomförde en kontroll av företaget under perioden januari-februari 2016. Det visade sig att företaget hade brutit 12 gånger mot lagen om den dagliga körtiden. Dessutom hade körtiden på 4,5 timmar ...

Läs mer »

Kampen mot olaglig cabotage-trafik har haft effekt

Sedan ett år tillbaka får utländska åkerier som kör otillåtna inrikestransporter betala sanktionsavgift på 40 000 kronor. Under 2015 uppgick antalet ärenden till 72 stycken. Nu konstaterar Transportstyrelsen att det arbete som gjorts för att komma åt de olagliga transporterna har haft effekt. Utländska godstransporter har rätt att utföra tre inrikes transporter inom loppet av en vecka. Detta kallas för ...

Läs mer »

Rätten sänkte sanktionsavgift

Förvaltningsrätten i Falun gick delvis på ett åkeris linje då dessa överklagade sanktionsavgifter efter en företagskontroll. Transportstyrelsen ansåg att åkeriet skulle betala en avgift på 108.000 kronor, men denna sattes ned med mer än 50 procent till 52.000 kronor. –  Jag känner mig nöjd över domen, då Förvaltningsrätten har lyssnat på sakargument gällande den obesiktigade färdskrivaren, säger Thomas Morell som är ...

Läs mer »

Sanktionsavgift för dansk vindtransport

Kristianstadspolisen stoppade torsdagen den 11/6 en dansk vindtransport vid Ekohallen i Fjälkinge. Det visade sig att transporten var ett misstänkt brott mot cabotagereglerna och en sanktionsavgift på 40.000:- togs omedelbart ut av Polisen på plats. – Ärendet ska nu utredas och åkeriet ges möjlighet att överklaga avgiften, men ärendet faller inom de nya reglerna där sanktionsavgiften tas ut direkt på ...

Läs mer »

Saknade CMR-dokument inför cabotagetransport

Som Trailer.se tidigare noterat fattade Transportstyrelsen, för någon vecka sedan, sina två första beslut som rör sanktionsavgift för olaglig cabotagetrafik. I båda dessa beslut anser Transportstyrelsen att åkerierna ska betala de 40.000 kronor i sanktionsavgift. Trailer har nu tittat närmare på de två första besluten och en gemensam nämnare är att åkerierna – vid poliskontrollen – inte kunnat visa upp ...

Läs mer »

Sparar 164.000 på att överklaga?

Ett åkeri i södra Sverige kan spara 164.000 kronor på att ha överklagat Transportstyrelsens beslut om sanktionsavgift efter en företagskontroll av kör och vilotid. I ett färskt yttrande till Kammarrätten noterar Transportstyrelsen att åkeriet med dagens tillämpning skulle ha påförts en sanktionsavgift på 36.000 kronor. När Transportstyrelsen tog sitt beslut i juni 2012 hade de konstaterat omkring 160 överträdelser som hade ett sammanlagt ...

Läs mer »

Cabotage-utredningar fortsätter

Som det framgår av annat inlägg tog Transportstyrelsen i förra veckan beslut om att ”Förskott Sanktionsavgift – Cabotage” ska bestå i sju fall. Noterbart är att dessa beslutet enbart gäller att förskottet ska bestå. Inga definitiva beslut har fattats av Transportstyrelsen. Nu fortsätter den utredning där bland annat de inblandade åkerierna ska höras. Därefter tar Transportstyrelsen ett slutligt beslut i ...

Läs mer »

Cabotage-avgifter består

I slutet av förra veckan tog Transportstyrelsen de första beslut som rör de förskott som polisen tagit ut i samband med misstänkt olaglig cabotagetrafik. I samtliga sju fall går Transportstyrelsen på samma linje som polisen. Transportstyrelsens beslut, som undertecknats av Petra Wermström som är enhetschef för Trafikföretag, är att polisens beslut om förskott på 40.000 ska bestå. Ett exempel är ...

Läs mer »