annons
Hem » Arkiv taggar: Svebio

Arkiv taggar: Svebio

Ökade inhemska transporter i bioenergins spår

Svebio har slutfört en utredning, finansierad av Vinnova. Resultatet är tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen, berättar Svebio i ett pressmeddelande. Analyserar man förslagen betyder det båda mindre beroende av fossila drivmedel, och därmed import och transport av desamma. Det betyder också mer inhemska transporter. Svebio skickar ...

Läs mer »

Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige

Det finns flera olika möjligheter att köra dagens förbränningsmotorer på biodrivmedel, vilket minskar vägtrafikens klimatpåverkan och vårt beroende av oljeimport. En ökad biodrivmedelsproduktion kan även användas till flyget och sjöfarten eller i hybridlösningar för lastbilar och personbilar. Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar, enligt Svebio. Idag finns kapacitet att varje år producera 12 TWh flytande biodrivmedel i Norden. ...

Läs mer »

Sverige bäst i Europa på biodrivmedel

Organisationen Svebio berättar att leveranserna av biodrivmedel för fordonsdrift svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio. – Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande ...

Läs mer »

Utsläppen från lastbilstrafiken minskade med 11%

Naturvårdsverket har presenterat statistiken för svenska utsläpp av växthusgaser 2016. Svebio har granskat rapporten och konstaterat att det är Sveriges åkerier som gjort största insatsen för miljön. Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan 2015 och 2016, till 52,9 miljoner ton CO2. Det var en positiv nyhet, och tvärtemot de preliminära siffror som spreds i våras som visade att utsläppen stod ...

Läs mer »

Omställningen till förnybara drivmedel fördröjs av EU

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men ...

Läs mer »

HVO ökar snabbt

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september. Under tredje kvartalet utgjorde biodiesel 22,8 procent av den totala dieselvolymen och biodrivmedel ...

Läs mer »

Sverige bäst på förnybara drivmedel

Första halvåret 2016 var 16,6 procent av alla drivmedel som används för den svenska vägtrafiken förnybara. Det visar Svebios analys av SCB:s senaste statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift. Huvuddelen är biodiesel i form av HVO blandad med diesel med näst största posten ren FAME (B100). Resterande delar utgörs främst av låginblandad FAME och etanol som blandas i bensin samt biogas. ...

Läs mer »

Sänk skatten på biodrivmedel nu

Svebio går ut i skarp kritik mot beskattningen av biodrivmedel som man anser bromsar övergången till hållbara. drivmedel – Energimyndigheten visar i sin övervakningsrapport från 26 februari att det inte hade uppstått någon överkompensation, säger Tomas Ekbom, biodrivmedelsexpert på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Svebio uppfattar det som att regeringen medger att skatten på etanol som infördes 1 december förra året och ...

Läs mer »

Svebio: Stoppa skatten på biodiesel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, vill att riksdagen tar initiativet att stoppa den föreslagna skatten på biodiesel. Förslaget har överlevt regeringskrisen eftersom det finns med både i den rödgröna regeringens budget och i Alliansens budget. Syftet med den nya skatten är att förhindra så kallad ”överkompensation” för biodiesel i jämförelse med fossil diesel vilket är ett EU-krav. Svebio menar dock att förslaget ...

Läs mer »