annons
Hem » Arkiv taggar: Trafikverket

Arkiv taggar: Trafikverket

Trafikverket styr upp användning av rastplatser

Åkerier som använder rastplatsen som avställningsplats för trailers har blivit vardag på rastplats E6 i Landskrona, Glumslöv. Nu berättar Trafikverket att de vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Runt om i Sverige finns det cirka 270 rastplatser som förvaltas och sköts på uppdrag av Trafikverket. I första hand är det trafiksäkerheten som står i fokus. Varje år orsakar ...

Läs mer »

E6 öppnas sex dygn tidigare än beräknat

Lanserings- och återställningsarbetet av den nya motorvägsbron över E6 i trafikplats Alnarp norr om Malmö har gått över förväntan. Om inget oförutsett inträffar kan vägen öppnas för trafik morgonen den 24 maj, sex dygn tidigare än beräknat. – Detta innebär en stor lättnad för trafiken i området och minskar också risken för trafikolyckor. Att vi kan öppna redan på måndag ...

Läs mer »

Tuffa tider på E6 i Skåne

Trafikverket bygger om trafikplats Alnarp norr om Malmö. E6/E20 stängs 13-30 maj och trafiken leds om på andra vägar. Planera för avstängningen, räkna med stora trafikstörningar och längre restid på vägar i sydvästra Skåne, meddelar trafikverket i ett pressmeddelande. I oktober 2018 byggdes de två första nya broarna i trafikplats Alnarp. Nästa del i ombyggnaden är en ny bro över ...

Läs mer »

Gullbergstunneln i Göteborg öppen för trafik

Under tisdagen rullade de första fordonen genom de båda rören i den helt nya Gullbergstunneln mitt i centrala Göteborg. Fem år har gått sedan Peab startade bygget åt Trafikverket. Projektet innebär en sänkningen av E45 samt anpassning till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse. – Det känns jättekul att äntligen få släppa på trafiken här. Här ...

Läs mer »

Trafikverket släpper 5-årig genomförandeplan

Nu är Trafikverkets genomförandeplan för 2021–2026 tillgänglig. Planen ger en översiktlig bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren – såväl investeringar som underhållsåtgärder – och hur de påverkar trafiken. Planen redovisar de åtgärder som har stor trafikpåverkan under genomförandet, ger störst effekt när de är färdigställda eller där koordinering ger stor nytta. Åtgärder utifrån olika intresseområden som ...

Läs mer »

SÅ: mer resurser och snabbare åtgärder

Sveriges Åkeriföretag har svarat på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering. SÅ anser att det behövs mer resurser till infrastruktur, ökad tillgång på alternativa drivmedel inklusive omfattande elektrifiering, effektivare transporter med längre lastbilar år 2022 och ett komplett vägnät för 74 tons lastbilar år 2025.    I sitt svar skriver SÅ att man inte håller med Trafikverkets analys om dyrare drivmedel ...

Läs mer »

Klass 3 varning och fler vägar avstängda i norr

Snöfallet fortsätter i norr och smhi har gått ut med en Klass 3 varning för Västerbottens läns kustland. Trafikverket ställer in all persontrafik fram till söndag klockan 18. Kollektivtrafiken är inställd även i morgon lördag och flera vägar har stängts av på grund av tätt snöfall och snödrev. Så här beskriver smhi läget längs norrlandskusten just nu: Under natten kommer det ...

Läs mer »

Trafikverket om arbetet med snöröjningen

Trafikverket har gått ut och gett sin version av hur de hanterat de senaste dagarnas snöande där mer än 200 snöröjningsfordon kämpat med snöovädret som berört det statliga väg- och järnvägsnätet i mellersta och norra Sverige. – Alla tillgängliga resurser har verkligen slitit de här dagarna, säger Henrik Sundquist, Trafikverket Ett snöoväder med stora mängder snö i kombination med kraftig ...

Läs mer »

Trafikverket vill motverka obalanserad budgivning

Trafikverket har lämnat in sin  analys av omfattning och konsekvenserna av obalanserad budgivning i baskontrakt för underhåll av vägar. Analysen visar att det är mer eller mindre obalanserad prissättning i 90 procent av de pågående kontrakten. Obalanserad budgivning, eller strategisk prissättning, innebär att det finns stora prisskillnader på ett eller flera konton i kontraktsanbuden i förhållande till Trafikverkets egna beräkningar ...

Läs mer »

Trafikverket breddar el-satsningen till batterier och vätgas

Program Elvägars uppdrag är att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu breddas uppgiften till att också omfatta hur annan typ av elektrifiering kan kombineras med elvägar för att nå bästa effekt. Därmed byter också programmet namn till Trafikverkets Program för Elektrifiering, med tillägget, av det statliga vägnätet för tunga transporter. Elektrifiering inkluderar batteridrift med ...

Läs mer »

SÅ: Överlaster måste minska

Trafikverket redovisar en preliminär rapport, Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse, som säger att under 2019 var cirka 45 procent av de tunga fordonen, som vägde 35 ton eller mer, överlastade. Sveriges Åkeriföretag kommenterar rapporten i ett pressmeddelande: – Det är bra att Trafikverket mäter vikter på tunga fordon för fordon skall naturligtvis inte överlastas, och transportnäringen måste bli ...

Läs mer »

Nästan hälften av de tunga fordonen är överlastade

Mätningar på 31 platser i landet under 2019 visar att 45 procent av de tunga fordonen är överlastade. Enligt ett pressmeddelande från Trafikverket är detta ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet. – Trafikverket ser mycket allvarligt på detta. Den ökade nedbrytningen av vägkroppen och vägytan ger ökade kostnader för reinvestering, drift- ...

Läs mer »

Tredje versionen elvägar testas i Lund

I Lund invigdes på torsdagen en ny elväg för alla typer av fordon. Det är ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som ligger bakom satsningen och den stöds samt finansieras av Trafikverket. Den patenterade lösning som testas i Lund är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Laddningen kan ske både under färd och stillastående och ...

Läs mer »

Websänd trafiksäkerhetskonferens.

– Den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i världen är fortfarande att dö i en trafikolycka. Nollvisionens långsiktiga mål är kanske ännu viktigare nu, eftersom vi post-corona kommer att behöva stärka ekonomin och göra rätt prioriteringar och fördelningar, sa ministern. Det är helt avgörande att vi alla tar vårt ansvar, såväl i trafikplaneringen som i upphandling eller produktion av transporter och ...

Läs mer »

Trafikverket erbjuder snabbare betalning till kunder

En följd av coronaviruset är stora ekonomiska risker för våra leverantörer och kunder med trafikeringsavtal, säger Trafikverket i ett pressmeddelande där de berättar att de försöker möta detta genom att införa lättnader i betalningsvillkoren. En följd av coronaviruset är stora ekonomiska risker för våra leverantörer och kunder med trafikeringsavtal. Trafikverket försöker möta detta genom att införa lättnader i betalningsvillkoren. – Det ...

Läs mer »