annons
Hem » Arkiv taggar: Trafikverket (sida 3)

Arkiv taggar: Trafikverket

Trafikverket förstärker för BK4

Viktiga åtgärder för att höja bärighet och säkra framkomlighet för näringslivets tunga vägtrafik (BK 4) fortsätter. Och i dialog med näringslivet ska trafikverket identifiera de broar och vägar som behöver åtgärder för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt. Planen innebär också att verket fortsätter utbyggnaden av ett säkrare transportsystem med fler fartkameror, anpassning av hastighetsgränser och mötesseparering. De ...

Läs mer »

Dags för fartkameror även i tunnlar

Nu sätts det även upp fartkameror i vägtunnlar i Sverige, berättar Trafikverket. Under sommaren tas kameror i drift i fyra större tunnlar i Stockholm och Göteborg. Målet är att få bilisterna att hålla hastighetsgränsen för att rädda liv. För att få trafikanterna att hålla hastighetsgränsen sätter Trafikverket nu upp fartkameror i fyra större tunnlar för att rädda liv. Hastigheten är ...

Läs mer »

Chaufförer upprörda över vägavstängning

Trafikverket har stängt en bro på vägen mot Södra cells anläggning i Mörrum. Detta gör att cirka 200 lastbilarna dagligen måste ta en omväg tur och retur på en och en halv mil längre. Detta inte bara kostar åkerierna tid och pengar utan drabbar även miljön och de boende längs de mindre vägarna lastbilschaufförerna nu måste ta. Enligt Blekinge Läns ...

Läs mer »

Sverige trafiksäkrast i EU, men långt efter Norge

Sverige har lägst trafikdödlighet i EU enligt nya siffror från EU-kommissionen, berättar Trafikverket i ett pressmeddelande. Analysen som verket gör är att nollvisionen och 2+1-vägar har bidragit till den stora minskningen. En analys som ger bra pr åt verkets insatser. Antalet omkomna i trafiken i EU har minskat med 2 procent för andra året i rad. Största minskningen skedde i ...

Läs mer »

E22 stångs 2 veckor vid Lund

I kväll klockan 20.00 stängs E22 av mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Avstängningen beräknas pågå två veckor till och med den 19 april, berättar Trafikverket i ett pressmeddelande. Det är det omfattande spårvägsarbetet i Lund som gör att E22 stängs av. En bro vid Sölvegatan rivs och en ny, bredare ska skjutas på plats. Skälet till att det byggs ...

Läs mer »

Halkbekämpning med solenergi

Lagrad solenergi kan i framtiden bidra till att utsatta vägpartier är framkomliga och säkra, tror Trafikverket och beskriver det hela i ett pressmeddelande. I Östersund är nu en testbana färdig, där miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi kan ersätta sandning och saltning. Testbanan i Östersund har en väg som under sommaren fungerar som en solpanel som lagrar värme i berg. ...

Läs mer »

Så ska E6 genom Skåne bli effektivare

Ökad polisnärvaro, variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning och ett extra körfält i vardera riktningen mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för att effektivisera trafiken på E6 genom Skåne. I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder nationellt och ...

Läs mer »

Wales vill lära trafiksäkerhet av Sverige

För att bygga världens säkraste vägar tittar Wales nu på Sverige och de djupstudier som Trafikverket genomför vid dödsolyckor i trafiken. – Vi är här för att lära oss så vi kan följa i era fotsteg, säger Dermot O´Leary, från Wales ambulansverksamhet. De svenska djupstudierna av dödsolyckor i trafiken startade med ett regeringsuppdrag 1997. Sedan dess har samtliga dödsolyckor djupanalyserats ...

Läs mer »

NCC pausar i Häggvik, personal hemförlovas

Arbetet vid Förbifart Stockholm Häggvik pausas efter en konflikt mellan Trafikverket och entreprenören NCC. Det betyder att några ur NCC:s personal hemförlovas under en tid och att trafiksituationen vid Häggvik kommer att vara besvärlig ytterligare en tid. Det kan också påverka en del underleverantörer och underentreprenörer. Trafikverket har gått ut med ett pressmeddelande där man beskriver situationen som att NCC ...

Läs mer »

Chaufförerna är eniga, vinterväghållningen är usel

– Nu får det vara nog, man är försent ute med insatserna, vinterväghållningen har bara blivit sämre för varje, säger flera erfarna chaufförer vi pratat med. Man sparar in på halkbekämpningen in absurdum och det drabbar oss och samhället med ökade kostnader istället. Kenth Svensson driver ett enbilsåkeri i Våxtorp. Han har kört på Norrland i 38 år och han ...

Läs mer »

Första skoptaget på ny E10 norr om Kiruna

Trafikverket har påbörjat arbetet med en ny 7 kilometer lång sträcka av E10 norr om Kiruna. Första skoptaget togs igår den 30/10,skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Nya E10 ska ersätta den befintliga som förstörs av den sprickbildning som gruvdriften medför. Den nya vägen ska även möjliggöra för nya Kirunas utveckling i samband med stadsomvandlingen. – Nu är vi äntligen igång, säger Helena ...

Läs mer »

Chaufförens ansvar ha koll på 74-tonsvägar

Trafikverket vill inte att det skall sättas upp skyltar som visar vilka vägar som är klassificerade för 74-tonsekipage – BK4. Detta meddelade verkets representant Lars Bergman på den konferens som SÅ anordnade på Mittia i somras. Hela ansvaret för att ha koll på vilka vägar som gäller ska ligga på chauffören med stöd av digitala kartsystem. Trafikverket vill även att ...

Läs mer »

Trafikverket satsar på automatisk fart- och nykterhetskontroll och

Trafikverket har publicerat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Den mest uppmärksammade punkten i förslaget blev den billigare varianten av snabbtåg som ska ha en maxfart på 250 km/t istället för de 320 som föreslagits tidigare. Det blir billigare samtidigt som snabbtågen inte blir ett lika allvarligt hot mot flygtrafiken. När det gäller vägnätet så talades det inte om ...

Läs mer »

Varför gupp på Essingeleden?

Funderat på varför det är gupp på Essingeleden? Fartgupp eller? Här får du svaret: Trafikverket är i färd med att reparera fogarna mellan Essingeledens många broar. Arbetet sker nattetid och på dagarna täcker vi över arbetsstället med plåtar, gupp, så att trafiken ska kunna passera. Essingeleden är Sveriges mest trafikerade väg. Hela 140 000 fordon per dygn passerar i genomsnitt. Leden ...

Läs mer »

Självkörande fordon upphandlingskrav i framtiden?

I framtiden kanske inte lastbilschauffören behövs i lika stor utsträckning som idag – åtminstone inte inom vissa områden. Trafikverkets chefsstrateg Hamid Zarghampour tror att det i framtiden kan ställas upphandlingskrav på självgående arbetsfordon inom exempelvis sidoröjning, gräsklippning och inom andra arbeten vid vägarnas sidoområden. – Jag tror att vi inom ett år är igång med att styra upphandlingar mot detta. ...

Läs mer »