annons
Hem » Arkiv taggar: Trafikverket (sida 4)

Arkiv taggar: Trafikverket

Var rädd om vägarbetarna i sommar

I sommar väntas drygt 80 personer skadas så allvarligt i trafikolyckor i samband med gatu- och vägarbeten att de behöver akutsjukvård. – Av de som arbetar på vägarna är de som rör sig utanför arbetsfordonen mest utsatta, säger Eva Liljegren som är utredare vid Trafikverket. I den officiella olycksstatistiken saknas det uppgifter om hur många som årligen skadas allvarligt eller ...

Läs mer »

Stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling mål för nya transportplanen

Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018–2029 inleddes år 2015. Då fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering. Detta var underlag för den proposition (2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling) som regeringen presenterade i oktober 2016. I slutet av mars 2017 gav regeringen Trafikverket ...

Läs mer »

Trafikverket berättar om utmaningarna med E4 förbifart Stockholm

Trafikverkets bygge av Förbifart Stockholm är snart uppe i full omfattning längs hela sträckan från Kungens kurva till Häggvik. Vi kan idag visa en färsk film med lägesrapport från om arbetet av Sveriges största infrastrukturprojektFler och fler arbeten dras nu igång, men det handlar inte bara om att borra, spränga och bygga. – Även om det här är ett gigantiskt anläggningsprojekt så är det ett ...

Läs mer »

Vägunderhållet har försummats i många år

I går rapporterade vi om att Trafikverkets mål för vägunderhåll inte är att alla vägar ska vara felfria. Den samhällsekonomiska nyttan går före. Vi bad Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll att förklara närmare. Hon konstaterar att politikerna helt enkelt inte gett Trafikverket tillräckligt med pengar. – I snitt har de anslag vi får inte ökat på 25 år. Ramarna ...

Läs mer »

Trafikverket: målet är inte felfritt vägunderhåll

Tycker du vägunderhållet brister? Det kan bero på att målet med vägunderhållet inte är att alla vägar ska vara felfria. Den samhällsekonomiska nyttan går före. – Målet med beläggningsunderhållet är inte att alla vägar ska vara felfria eftersom kostanden då överstiger den samhällsekonomiska nyttan av underhållsåtgärder säger Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll. Ulrika Honauer gör uttalandet i en kommentar ...

Läs mer »

Vägunderhållet dyrare än nödvändigt

Trafikverket behöver bättre kunskap om vägarnas slitage för att underhållet ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt. Det är en av slutsatserna i den granskning som Riksrevisionen publicerade i förra veckan. Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Trafikverkets underhåll av det statliga vägnätet. Granskningen visar enligt ett pressmeddelande bland annat att vägarnas tillstånd har förbättrats sedan 1990-talet – trots en 30-procentig ...

Läs mer »

Satsning på brounderhåll i trafikverkets planer för 2017-2020

Trafikverket tar årligen fram en underhållsplan. Underhållsplan för 2017-2020 utgår från den befintliga nationella transportplanen för 2014-25 och dess prioriteringar. Från 2019 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna. De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bro över Kalix älv, reparation av motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv och reparation av Ölandsbron. Vägarnas funktion kan ...

Läs mer »

Trafikverket ska bli föredöme när det gäller schysta villkor

– Konkurrensen mellan företag ska bygga på kompetens och inte på sänkta löner eller dåliga arbetsförhållanden, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Detta med anledningar av att regeringen igår torsdag gav Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur arbetet bedrivs avseende strategiska offentliga inköp samt för hur Trafikverket inom ramen för inköpsverksamheten arbetar med tillämpning och uppföljning av det arbetsrättsliga regelverket på den ...

Läs mer »

Storsatsning på info i realtid

Efter snöstormen som dränkte Stockholm och totalt lamslog trafiken till och med på E4 genom Stockholm har det diskuterats olika lösningar för att få ut information till trafikanterna snabbare och effektivare än idag. många av de chaufförer som trailer.se pratade med under snöstormen sa att de hade valt att stanna utanför huvudstaden om de fått informationen att trafiken på E4 ...

Läs mer »

Vägledning för ökad säkerhet vid arbete vid väg

Ny vägledning ska bidra till ökad säkerhet för de som arbetar på vägarna med att ta hand om trafikolyckor, och kör till olyckor. De senaste fem åren har sex personer från räddningstjänsten omkommit i tjänsten till följd av trafikolyckor, antingen under utryckning eller under räddningsarbete vid en olycksplats på vägen. Nu har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Trafikverket och ...

Läs mer »

Johansson nöjd med förslaget om alkokontroller

Infrastrukturminister Anna Johansson är nöjd med Trafikverkets förslag om alkokontroller i 23 hamnar och på Öresundsbron. Enligt tidningen Transportarbetaren har Anna Johansson lämnat en skriftlig kommentar om förslaget. Bland annat skriver hon att alkobommar är en effektiv lösning för en säkrare trafik. – I vilka hamnar och i vilken takt alkobommar kommer att införas återstår dock ännu att se. Vi ...

Läs mer »

Stopp för fulla förer i hamnar

alkobommar, nykterhetskontroll

Nu ska fulla chaufförer och andra fordonsförare stoppas i hamnar och på Öresundsbron. Trafikverket lämnade i veckan in ett förslag angående nykterhetskontroller i hamnar till regeringen. I utredningen föreslår man att det införs permanenta kontroller i 23 hamnar plus på Öresundsbron. Utredarna låser sig dock inte till kontroller på dessa platser. Enligt Motorförarnas Helnykterhetsförbund – MHF – säger myndigheten redan ...

Läs mer »

Trafiken öppen på E6 igen

Trafikverket meddelar att E6 mellan Kungsbacka Norra och Lindomemotet öppnats för trafik igen. Det tidiga öppnandet gjorde möjligt genom att man tog bort så mycket som krävdes av bron för att säkerställa trafiköppning. I och med lösningen kunde trafiköppning ske tolv timmar före prognos. På grund av att Trafikverket ville släppa på trafiken så snabbt som möjligt kommer Trafikverket att ...

Läs mer »

Trafikverket skärper kontrollen

Trafikverket går ut med att man har skärpt kontrollen av vinterunderhåll under hösten och därigenom har plogning av enskilda vägar i bland annat norra Sverige påverkats. Konsekvenserna beskrivs i korthet som att det inneburit konsekvenser för de vägföreningar som har avtal med samma entreprenörer som Trafikverket har. Trafikverket undersöker nu möjligheter för en kortsiktigt lösning för att hantera den situation ...

Läs mer »

Vägens hjältar i tv-rutan ikväll

I kväll är programserien Vägens hjältar tillbaka i tv-rutan. Trafikverket medverkar i serien genom vägtrafikcentralen Trafik Stockholm. Serien skildrar arbetet inom assistans- och bärgningsverksamheten. Tittarna får följa personer som varje dag arbetar för att få trafiken att flyta så säkert och effektivt som möjligt. Trafik Stockholm är självklart en mycket viktig del i hela kedjan. – Det här är en ...

Läs mer »