annons
Hem » Arkiv taggar: Trafikverket (sida 4)

Arkiv taggar: Trafikverket

Wales vill lära trafiksäkerhet av Sverige

För att bygga världens säkraste vägar tittar Wales nu på Sverige och de djupstudier som Trafikverket genomför vid dödsolyckor i trafiken. – Vi är här för att lära oss så vi kan följa i era fotsteg, säger Dermot O´Leary, från Wales ambulansverksamhet. De svenska djupstudierna av dödsolyckor i trafiken startade med ett regeringsuppdrag 1997. Sedan dess har samtliga dödsolyckor djupanalyserats ...

Läs mer »

NCC pausar i Häggvik, personal hemförlovas

Arbetet vid Förbifart Stockholm Häggvik pausas efter en konflikt mellan Trafikverket och entreprenören NCC. Det betyder att några ur NCC:s personal hemförlovas under en tid och att trafiksituationen vid Häggvik kommer att vara besvärlig ytterligare en tid. Det kan också påverka en del underleverantörer och underentreprenörer. Trafikverket har gått ut med ett pressmeddelande där man beskriver situationen som att NCC ...

Läs mer »

Chaufförerna är eniga, vinterväghållningen är usel

– Nu får det vara nog, man är försent ute med insatserna, vinterväghållningen har bara blivit sämre för varje, säger flera erfarna chaufförer vi pratat med. Man sparar in på halkbekämpningen in absurdum och det drabbar oss och samhället med ökade kostnader istället. Kenth Svensson driver ett enbilsåkeri i Våxtorp. Han har kört på Norrland i 38 år och han ...

Läs mer »

Första skoptaget på ny E10 norr om Kiruna

Trafikverket har påbörjat arbetet med en ny 7 kilometer lång sträcka av E10 norr om Kiruna. Första skoptaget togs igår den 30/10,skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Nya E10 ska ersätta den befintliga som förstörs av den sprickbildning som gruvdriften medför. Den nya vägen ska även möjliggöra för nya Kirunas utveckling i samband med stadsomvandlingen. – Nu är vi äntligen igång, säger Helena ...

Läs mer »

Chaufförens ansvar ha koll på 74-tonsvägar

Trafikverket vill inte att det skall sättas upp skyltar som visar vilka vägar som är klassificerade för 74-tonsekipage – BK4. Detta meddelade verkets representant Lars Bergman på den konferens som SÅ anordnade på Mittia i somras. Hela ansvaret för att ha koll på vilka vägar som gäller ska ligga på chauffören med stöd av digitala kartsystem. Trafikverket vill även att ...

Läs mer »

Trafikverket satsar på automatisk fart- och nykterhetskontroll och

Trafikverket har publicerat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Den mest uppmärksammade punkten i förslaget blev den billigare varianten av snabbtåg som ska ha en maxfart på 250 km/t istället för de 320 som föreslagits tidigare. Det blir billigare samtidigt som snabbtågen inte blir ett lika allvarligt hot mot flygtrafiken. När det gäller vägnätet så talades det inte om ...

Läs mer »

Varför gupp på Essingeleden?

Funderat på varför det är gupp på Essingeleden? Fartgupp eller? Här får du svaret: Trafikverket är i färd med att reparera fogarna mellan Essingeledens många broar. Arbetet sker nattetid och på dagarna täcker vi över arbetsstället med plåtar, gupp, så att trafiken ska kunna passera. Essingeleden är Sveriges mest trafikerade väg. Hela 140 000 fordon per dygn passerar i genomsnitt. Leden ...

Läs mer »

Självkörande fordon upphandlingskrav i framtiden?

I framtiden kanske inte lastbilschauffören behövs i lika stor utsträckning som idag – åtminstone inte inom vissa områden. Trafikverkets chefsstrateg Hamid Zarghampour tror att det i framtiden kan ställas upphandlingskrav på självgående arbetsfordon inom exempelvis sidoröjning, gräsklippning och inom andra arbeten vid vägarnas sidoområden. – Jag tror att vi inom ett år är igång med att styra upphandlingar mot detta. ...

Läs mer »

Var rädd om vägarbetarna i sommar

I sommar väntas drygt 80 personer skadas så allvarligt i trafikolyckor i samband med gatu- och vägarbeten att de behöver akutsjukvård. – Av de som arbetar på vägarna är de som rör sig utanför arbetsfordonen mest utsatta, säger Eva Liljegren som är utredare vid Trafikverket. I den officiella olycksstatistiken saknas det uppgifter om hur många som årligen skadas allvarligt eller ...

Läs mer »

Stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling mål för nya transportplanen

Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018–2029 inleddes år 2015. Då fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering. Detta var underlag för den proposition (2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling) som regeringen presenterade i oktober 2016. I slutet av mars 2017 gav regeringen Trafikverket ...

Läs mer »

Trafikverket berättar om utmaningarna med E4 förbifart Stockholm

Trafikverkets bygge av Förbifart Stockholm är snart uppe i full omfattning längs hela sträckan från Kungens kurva till Häggvik. Vi kan idag visa en färsk film med lägesrapport från om arbetet av Sveriges största infrastrukturprojektFler och fler arbeten dras nu igång, men det handlar inte bara om att borra, spränga och bygga. – Även om det här är ett gigantiskt anläggningsprojekt så är det ett ...

Läs mer »

Vägunderhållet har försummats i många år

I går rapporterade vi om att Trafikverkets mål för vägunderhåll inte är att alla vägar ska vara felfria. Den samhällsekonomiska nyttan går före. Vi bad Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll att förklara närmare. Hon konstaterar att politikerna helt enkelt inte gett Trafikverket tillräckligt med pengar. – I snitt har de anslag vi får inte ökat på 25 år. Ramarna ...

Läs mer »

Trafikverket: målet är inte felfritt vägunderhåll

Tycker du vägunderhållet brister? Det kan bero på att målet med vägunderhållet inte är att alla vägar ska vara felfria. Den samhällsekonomiska nyttan går före. – Målet med beläggningsunderhållet är inte att alla vägar ska vara felfria eftersom kostanden då överstiger den samhällsekonomiska nyttan av underhållsåtgärder säger Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll. Ulrika Honauer gör uttalandet i en kommentar ...

Läs mer »

Vägunderhållet dyrare än nödvändigt

Trafikverket behöver bättre kunskap om vägarnas slitage för att underhållet ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt. Det är en av slutsatserna i den granskning som Riksrevisionen publicerade i förra veckan. Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Trafikverkets underhåll av det statliga vägnätet. Granskningen visar enligt ett pressmeddelande bland annat att vägarnas tillstånd har förbättrats sedan 1990-talet – trots en 30-procentig ...

Läs mer »

Satsning på brounderhåll i trafikverkets planer för 2017-2020

Trafikverket tar årligen fram en underhållsplan. Underhållsplan för 2017-2020 utgår från den befintliga nationella transportplanen för 2014-25 och dess prioriteringar. Från 2019 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna. De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bro över Kalix älv, reparation av motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv och reparation av Ölandsbron. Vägarnas funktion kan ...

Läs mer »