annons
Hem » Arkiv taggar: Trafikverket (sida 5)

Arkiv taggar: Trafikverket

Här är vägnätet för 74 ton (BK4)

Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där ...

Läs mer »

Snökaoset, hur kunde det bli så fel?

Det råder knappast någon tvekan om att snökaoset i Stockholm under den här veckan skapade stora svårigheter för alla trafikanter. Inte minst yrkestrafiken. Trailer har gått på djupet för att reda ut vad det var som egentligen hände och vad vi kan lära oss nu i efterhand. Under vår resa längs E22 och E4 under onsdag och torsdag hann vi ...

Läs mer »

Trafikverkets förberedelser inför vintern

Förväntningarna på att vägarna ska vara säkra, öppna och framkomliga dygnet runt, året runt är stora och vi gör allt vi kan för att leva upp till dessa förväntningar. Trafikverkets driftentreprenörer på vägarna har tillgång till ett särskilt väderinformationssystem för att kunna ta rätt beslut för vad som ska göras. Vi har även identifierat kritiska vägsträckor där vi vet att ...

Läs mer »

Måste man förvänta sig ishalka på E4?

Vintern är här och med den halkproblemen. I söder gled en lastbil med släp av en isbelagd E22 under natten, i mellansverige var tre lastbilar inblandade i halkrelaterade olyckor på E4 vid Nyköping och i norr var två plogbilar och en lastbil inblandade i en annan halkrelaterad olycka. Frågan vi ställt till några chaufförer och Trafikverket är om halkbekämpningen är ...

Läs mer »

90-vägar blir 80-vägar

Trafikverket kommer under november att sänka hastighetsgränserna på ett antal 90-vägar till 80 km/t som högsta tillåtna hastighet. Trafikverket anger hastigheten som en av de avgörande faktorerna i arbetet med att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor i trafiken är att anpassa hastigheten. På särskilda valda sträckor ändras därför hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen. Under november–december skyltar Trafikverket om ...

Läs mer »

Trafikverket vill ha helhetslösning för E16/Väg 70

Trafikverket väljer att byta strategi för åtgärder på E16 Borlänge–Djurås och väljer att arbeta för att få in projektet i den nationella planen för transportsystem 2018-2029. E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg. Trafiksäkerheten för trafikanter och boende behöver förbättras. Åtgärden finns inte upptagen i nuvarande nationella planen för transportsystem 2014-2025. Trafikverkets tidigare strategi för att ändå kunna göra åtgärder ...

Läs mer »

Manifestation för säkerhet

Flera tusen personer deltog den 18 oktober då allt arbete stoppades i 15 minuter på flera av Trafikverkets arbetsplatser. Det kallas inom branschen för stand down och är en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. – Alla ska komma hem från en dag på jobbet på våra arbetsplatser, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon som närvarade vid projektet Marieholmsförbindelsens stand down i Göteborg. ...

Läs mer »

Trafikverket vill höja säkerheten vid räddningsarbeten

Det har skett ett flertal olyckor med dödlig utgång vid räddningsinsatser i vägtrafiken och nu reagerar Trafikverket, som tillsammans med andra myndigheter nu tar fram gemensamma handlingsplaner för att minska riskerna för olyckor vid räddningsinsatser. Det senaste halvåret har det inträffat ett flertal olyckor där personal från blåljusmyndigheter har förolyckats vid räddningsinsatser i vägtrafiken. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ...

Läs mer »

Klimatsmart och trafiksäkert vägbygge förbi Lidköping

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om Förbifart Lidköping. Uppdraget består av projektering samt om- och nybyggnation av mötesfri landsväg. Kontraktet är värt cirka 230 miljoner kronor. – Vi är det stora företaget med den lokala förankringen, vilket har bidragit till att vi fått förmånen att genomföra detta projekt åt Trafikverket, säger Uno Magnusson, projektchef, Skanska Sverige. Avtalet omfattar projektering, ...

Läs mer »

Bron rasar inte säger Trafikverket

Efter omfattande spekulationer i media går nu Trafikverket ut och dementerar uppgifterna om att södertäljebron kan rasa. Det finns ingen risk att Södertäljebron rasar, skriver Trafikverket på sin hemsida. Skadan kan däremot förvärras om man tillåter trafik på bron. Konstruktionen på bron kan få fler skador om den belastas ytterligare och det förlänger reparationstiden. Därför är bron helt avstängd för trafik. ...

Läs mer »

Såg inte Trafikverkets bil vis olycka längs E4

En svår trafikolycka har inträffat på E4 vid Rotebro. Det började med en olycka där två bilar var inblandade, så kom bärgarren och Trafikverkets lastbil som skulle varna och skydda. Strax därefter kör en bill in i Trafikverkets bill och det slutar med en olycka med fyra skadade bilar och fem skadade personer. En person är allvarligt skadad. Räddningsarbetet är nu ...

Läs mer »

Södertäljebron södergående stängd till mitten av augusti

Motorvägsbron i Södertälje fick omfattande skador efter lastbilsolyckan natten till midsommarafton. Trafikverket arbetar nu med att återställa och reparera bron och målet är att kunna öppna den igen för trafik i mitten av augusti. Trafikverkets målbild är att kunna öppna de södergående körfälten på bron i Södertälje för trafik i mitten av augusti. De norrgående körfälten påverkas inte och är alltså ...

Läs mer »

Lastbilstrafiken minskar i Stockholms innerstad

Höjningen av trängselskatten från årsskiftet har minskat trafiken och förbättrat framkomligheten i Stockholmstrafiken visar en ny rapport från Trafikverket. Samma rapport visar att lastbilstrafiken minskat i innerstan men flyttats ut till Essingeleden. – Vi ser med tillfredsställelse en avlastning av trafiknätet som är helt nödvändig för Stockholmsregionen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. Trafikverket har tillsammans med Stockholms stad och ...

Läs mer »

Nu rullar de första eldrivna Scaniorna på elvägar

Den elektrifierade vägen för tunga lastbilar i Mellansverige är nu nästan klar. Den första eldrivna lastbilen börjar rulla längs den två kilometer långa teststräckan på en vanlig väg nära Gävle nu i maj. Projektet lär vara Världens första i sitt slag på en allmän väg. På motorvägen E16 utanför centrala Gävle pågår nu de sista förberedelserna för en elektrifierad väg för tunga lastbilar. När ...

Läs mer »

Hastighet, alkohol och droger är riskfaktorer i trafiken

Minskningen av antalet döda har planat ut och det är dags att lägga i en extra växel i arbetet med nollvisionen. Det var ett av budskapen vid Trafikverkets resultatkonferens. Kopplingen mellan trafiksäkerhet och hållbar utveckling var också en röd tråd. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från nollvisionen ─ ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Ett etappmål är att ...

Läs mer »