annons
Hem » Arkiv taggar: Trafikverket (sida 5)

Arkiv taggar: Trafikverket

Trafikverket ska bli föredöme när det gäller schysta villkor

– Konkurrensen mellan företag ska bygga på kompetens och inte på sänkta löner eller dåliga arbetsförhållanden, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Detta med anledningar av att regeringen igår torsdag gav Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur arbetet bedrivs avseende strategiska offentliga inköp samt för hur Trafikverket inom ramen för inköpsverksamheten arbetar med tillämpning och uppföljning av det arbetsrättsliga regelverket på den ...

Läs mer »

Storsatsning på info i realtid

Efter snöstormen som dränkte Stockholm och totalt lamslog trafiken till och med på E4 genom Stockholm har det diskuterats olika lösningar för att få ut information till trafikanterna snabbare och effektivare än idag. många av de chaufförer som trailer.se pratade med under snöstormen sa att de hade valt att stanna utanför huvudstaden om de fått informationen att trafiken på E4 ...

Läs mer »

Vägledning för ökad säkerhet vid arbete vid väg

Ny vägledning ska bidra till ökad säkerhet för de som arbetar på vägarna med att ta hand om trafikolyckor, och kör till olyckor. De senaste fem åren har sex personer från räddningstjänsten omkommit i tjänsten till följd av trafikolyckor, antingen under utryckning eller under räddningsarbete vid en olycksplats på vägen. Nu har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Trafikverket och ...

Läs mer »

Johansson nöjd med förslaget om alkokontroller

Infrastrukturminister Anna Johansson är nöjd med Trafikverkets förslag om alkokontroller i 23 hamnar och på Öresundsbron. Enligt tidningen Transportarbetaren har Anna Johansson lämnat en skriftlig kommentar om förslaget. Bland annat skriver hon att alkobommar är en effektiv lösning för en säkrare trafik. – I vilka hamnar och i vilken takt alkobommar kommer att införas återstår dock ännu att se. Vi ...

Läs mer »

Stopp för fulla förer i hamnar

alkobommar, nykterhetskontroll

Nu ska fulla chaufförer och andra fordonsförare stoppas i hamnar och på Öresundsbron. Trafikverket lämnade i veckan in ett förslag angående nykterhetskontroller i hamnar till regeringen. I utredningen föreslår man att det införs permanenta kontroller i 23 hamnar plus på Öresundsbron. Utredarna låser sig dock inte till kontroller på dessa platser. Enligt Motorförarnas Helnykterhetsförbund – MHF – säger myndigheten redan ...

Läs mer »

Trafiken öppen på E6 igen

Trafikverket meddelar att E6 mellan Kungsbacka Norra och Lindomemotet öppnats för trafik igen. Det tidiga öppnandet gjorde möjligt genom att man tog bort så mycket som krävdes av bron för att säkerställa trafiköppning. I och med lösningen kunde trafiköppning ske tolv timmar före prognos. På grund av att Trafikverket ville släppa på trafiken så snabbt som möjligt kommer Trafikverket att ...

Läs mer »

Trafikverket skärper kontrollen

Trafikverket går ut med att man har skärpt kontrollen av vinterunderhåll under hösten och därigenom har plogning av enskilda vägar i bland annat norra Sverige påverkats. Konsekvenserna beskrivs i korthet som att det inneburit konsekvenser för de vägföreningar som har avtal med samma entreprenörer som Trafikverket har. Trafikverket undersöker nu möjligheter för en kortsiktigt lösning för att hantera den situation ...

Läs mer »

Vägens hjältar i tv-rutan ikväll

I kväll är programserien Vägens hjältar tillbaka i tv-rutan. Trafikverket medverkar i serien genom vägtrafikcentralen Trafik Stockholm. Serien skildrar arbetet inom assistans- och bärgningsverksamheten. Tittarna får följa personer som varje dag arbetar för att få trafiken att flyta så säkert och effektivt som möjligt. Trafik Stockholm är självklart en mycket viktig del i hela kedjan. – Det här är en ...

Läs mer »

Här är vägnätet för 74 ton (BK4)

Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där ...

Läs mer »

Snökaoset, hur kunde det bli så fel?

Det råder knappast någon tvekan om att snökaoset i Stockholm under den här veckan skapade stora svårigheter för alla trafikanter. Inte minst yrkestrafiken. Trailer har gått på djupet för att reda ut vad det var som egentligen hände och vad vi kan lära oss nu i efterhand. Under vår resa längs E22 och E4 under onsdag och torsdag hann vi ...

Läs mer »

Trafikverkets förberedelser inför vintern

Förväntningarna på att vägarna ska vara säkra, öppna och framkomliga dygnet runt, året runt är stora och vi gör allt vi kan för att leva upp till dessa förväntningar. Trafikverkets driftentreprenörer på vägarna har tillgång till ett särskilt väderinformationssystem för att kunna ta rätt beslut för vad som ska göras. Vi har även identifierat kritiska vägsträckor där vi vet att ...

Läs mer »

Måste man förvänta sig ishalka på E4?

Vintern är här och med den halkproblemen. I söder gled en lastbil med släp av en isbelagd E22 under natten, i mellansverige var tre lastbilar inblandade i halkrelaterade olyckor på E4 vid Nyköping och i norr var två plogbilar och en lastbil inblandade i en annan halkrelaterad olycka. Frågan vi ställt till några chaufförer och Trafikverket är om halkbekämpningen är ...

Läs mer »

90-vägar blir 80-vägar

Trafikverket kommer under november att sänka hastighetsgränserna på ett antal 90-vägar till 80 km/t som högsta tillåtna hastighet. Trafikverket anger hastigheten som en av de avgörande faktorerna i arbetet med att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor i trafiken är att anpassa hastigheten. På särskilda valda sträckor ändras därför hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen. Under november–december skyltar Trafikverket om ...

Läs mer »

Trafikverket vill ha helhetslösning för E16/Väg 70

Trafikverket väljer att byta strategi för åtgärder på E16 Borlänge–Djurås och väljer att arbeta för att få in projektet i den nationella planen för transportsystem 2018-2029. E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg. Trafiksäkerheten för trafikanter och boende behöver förbättras. Åtgärden finns inte upptagen i nuvarande nationella planen för transportsystem 2014-2025. Trafikverkets tidigare strategi för att ändå kunna göra åtgärder ...

Läs mer »

Manifestation för säkerhet

Flera tusen personer deltog den 18 oktober då allt arbete stoppades i 15 minuter på flera av Trafikverkets arbetsplatser. Det kallas inom branschen för stand down och är en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. – Alla ska komma hem från en dag på jobbet på våra arbetsplatser, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon som närvarade vid projektet Marieholmsförbindelsens stand down i Göteborg. ...

Läs mer »