annons
Hem » Arkiv taggar: Trafikverket (sida 6)

Arkiv taggar: Trafikverket

Sommarens vägunderhåll presenteras

– Vissa underhållsarbeten kan bara göras sommartid, när temperaturen är gynnsam och dagarna långa. Arbetspendlingen är också mindre omfattande. Däremot måste arbetena samsas med semestertrafiken, på såväl vägar som järnvägar. Även om arbeten görs över hela landet, påverkas trafiken mest i och runt storstadsområdena, säger Bengt Olsson, presschef för Trafikverket, som nu presenterar de större arbetena runt om i landet. Asfalteringsarbeten, ...

Läs mer »

Ökad satsning på glesbygdens vägar

Trafikverket satsar 100 miljoner kronor per år 2016-2019 för ökat vägunderhåll i glesbygd. Insatsen fokuserar på åtgärder för bärighet och tjälsäkring och offentliggörs i samband med att Trafikverket presenterar en satsning på kollektivtrafiken i glesbygd. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå underhållsåtgärder som i ...

Läs mer »

Hunhammar ansvarar för Trafikverkets miljö- och transportmål

Från den 1 juni blir Sven Hunhammar ny måldirektör i Trafikverket. Sven har bred erfarenhet i miljö- och transportfrågor och blir nu en av tre måldirektörer som har ett övergripande ansvar för vårt arbete med de transportpolitiska målen. Sven Hunhammar, idag verksam på Naturskyddsföreningen, blir ny måldirektör i Trafikverket. – Sven Hunhammars omfattande erfarenhet och kompetens i frågor som rör klimat, ...

Läs mer »

Skanska bygger ut Mälarbanan

Skanska och Trafikverket har tecknat avtal för utbyggnaden av Mälarbanan mellan Spånga och Barkarby. Avtalet är värt cirka 400 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det första kvartalet 2016. Projektet är en totalentreprenad som omfattar utbyggnad av Mälarbanan från två till fyra spår på en tre kilometer lång delsträcka samt en ny plattform i Spånga. Pendeltågen ...

Läs mer »

100 mil får sänkt från 90 till 80 km/t

Den 3 mars går etapp två i Trafikverkets hastighetsöversyn ut på remiss till länsstyrelser, regionförbund, kommuner och andra instanser som är berörda av att vi justerar hastigheterna. Remissen redovisar genomförda och planerade investeringar för höjda hastighetsgränser i fastställda planer (planperiod 2014-2025) och förslag till ändringar av hastighetsgränser på befintliga sträckor genom omskyltning. Omskyltningen av hastighetsgränserna kan göras för att minska ...

Läs mer »

NCC fick rätt mot Trafikverket

Trafikverket gjorde fel när de förkastade NCC Roads anbud för drift och skötsel av vägar Hudiksvall och Borlänge med utgångspunkten att anbuden hade för lågt pris. Högsta förvaltningsdomstolen ger NCC Roads rätt mot Trafikverket som nu tvingas ta med NCCs anbud i en ny utvärdering. – Det är en lättnad att få rätt efter så lång tid och efter att ...

Läs mer »

Tretton nya kameror längs vägarna

Under februari och mars sätter Trafikverket upp 13 nya fartkontrollskameror längs med fyra sträckor i Dalarna. Kamerorna är placerade där de förväntas göra mest nytta för att undvika olyckor i samband med höga hastigheter och tät trafik. På det sättet kan liv räddas. Under vecka 6 sätter Trafikverket upp fyra nya fartkontrollskameror vid väg 70, Oxberg – Älvdalen. Veckorna 10-11 ...

Läs mer »

Trafikverket om vinterväghållningen

Vinterväghållningen är en viktig och komplicerad fråga och Sveriges vintervägar håller enligt Trafikverket en hög standard, även om det alltid går att hitta utrymme för förbättring. De skandinaviska vintrarna innebär svåra prövningar för vägtrafiken, skriver Trafikverket på sin hemsida. Såväl privatpersoner som näringsliv är beroende av att Trafikverket sköter vinterväghållningen på ett bra sätt, så att människor och gods kan ...

Läs mer »

Trafikverkets kommentar till dagens nyhet i Ekot

Ekot rapporterar idag att Trafikverket valt att inte ta med en klimatrapport i det inriktningsunderlag som lämnades till regeringen 30 november. Enligt Ekot prioriterar Trafikverket ned klimatfrågan genom att inte ta med rapporten. Trafikverket väljer att gå ut med följande kommentar: – Vi har svarat på de frågeställningar vi har fått i direktivet från våra uppdragsgivare. Vi arbetar med många underlag ...

Läs mer »

Trafikverket föreslår tyngre fordon

Vägnätet har successivt öppnats för tyngre fordon. Att tillåta tyngre transporter på vägnätet är ett bra sätt att utnyttja infrastrukturen. Men om vi tillåter en utökad bruttovikt bör det ske på ett ansvarsfullt och planerat sätt. I regeringsuppdraget ”Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet” har Trafikverket utrett och analyserat det allmänna vägnätet och möjligheterna att ...

Läs mer »

C vill följa finsk viktlösning

Centerpartiet gläds åt att Trafikverket i en rapport gällande tyngre lastbilsekipage konstaterar att det finns många vinster med att höja maxvikten. Bland annat skulle de ge företag över hela landet en mer kostnadseffektiv transportinfrastruktur. Detta samtidigt som både koldioxidutsläppen och luftföroreningarna minskar per transporterat ton. Det skulle även stimulera till en förnyelse av fordonsparken, vilket förhoppningsvis kan fasa ut de ...

Läs mer »

Huddinge testar hastighetskameror i tätort

Huddinge deltar i Trafikverkets pilotprojekt med trafiksäkerhetskameror i tätort på kommunala vägar. Under oktober får den tungt trafikerade Häradsvägen fyra kameror. Amir Spahovic är trafikingenjör på Huddinge kommuns gatu- och trafikavdelning och han hoppas att sänkt hastighet ska minska olyckorna och göra att folk känner sig tryggare kring vägen. – På Häradsvägen kör bilar ofta 10-30 kilometer mer än den ...

Läs mer »

Trafikverket dementerar förseningar av Ostlänken

Trafikverket tillbakavisar uppgifterna om förseningar av byggandet av Ostlänken, som flera medier rapporterat idag den 19 november. Det har sagts att Ostlänken skulle bli minst två år försenad,  vilket inte stämmer enligt Trafikverket som säger att Ostlänkens tidplan ligger fast med successiv byggstart under åren 2017-2021. Trafikverket säger i sitt pressmeddelande att man med anledning av det inslag som SvT publicerat idag ...

Läs mer »

Trafikverkets slutsats om alkobommar sågas

Trafikverkets slutsats om alkobommar som redovisades tidigare i veckan sågas av både Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetarförbundet. Trafikverket är tveksam till kostnadseffektiviteten och menar att automatiska alkobommar drar onödiga resurser. I ett pressmeddelande skriver Sveriges Åkeriföretag att man förundras över slutsatserna och den negativa inställningen. Speciellt med tanke på att antalet trafikpoliser ligger på ”katastrofala siffror”. – Vi vet ju redan ...

Läs mer »

Trafikverket säger nej till alkobommar

Permanenta alkobommar i hamnarna är ingen bra idé tycker Trafikverket. I en utredning som släpptes igår pekar verket ut ett antal negativa aspekter med lösningen. Enligt en artikel i Transportarbetaren är en av dem det faktum att alkobommarna bara kan kontrollera om en förare är onykter. Vid en manuell kontroll kan polisen även se om föraren är drogpåverkad, status på ...

Läs mer »