annons
Hem » Arkiv taggar: Trängselskatt

Arkiv taggar: Trängselskatt

Dyrare att köra i Stockholm

Trängselskatten utökas för att förbättra framkomligheten i Stockholm, berättar Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Riksdagen tog beslutet under 2018 efter förhandling med regionala parter, såsom berörda kommuner och Region Stockholm. Det betyder i praktiken att trängselskatten blir högre vid vissa tillfällen. Den tas också  ut tidigare på morgonen och på vissa dagar då den inte tas ut i dag. Motiveringen är att ...

Läs mer »

Problem hämta in trängselskatt för utländska fordon

Statistik från Transportstyrelsen visar att bara häften av alla utlandsregistrerade fordon som borde betala trängselskatt gör så. Enligt en artikel i senaste numret av Trailer debiterades drygt 1600 miljoner i trängselskatt under årets första åtta månader. Utländska fordon stod för 2,2 procent av passagerna i Stockholm och 2,6 procent i Göteborg. Ändå motsvarar de skattebeslut som rör utlandsregistrerade fordon samma ...

Läs mer »

Lastbilstrafiken minskar i Stockholms innerstad

Höjningen av trängselskatten från årsskiftet har minskat trafiken och förbättrat framkomligheten i Stockholmstrafiken visar en ny rapport från Trafikverket. Samma rapport visar att lastbilstrafiken minskat i innerstan men flyttats ut till Essingeleden. – Vi ser med tillfredsställelse en avlastning av trafiknätet som är helt nödvändig för Stockholmsregionen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. Trafikverket har tillsammans med Stockholms stad och ...

Läs mer »

6 miljoner utländska fordon i trängselskattesystemet

Under 2015 gjordes drygt 6 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon i trängselskattesystemen i Göteborg och Stockholm. I Göteborg domineras de utländska passagerna inte helt oväntat av norska fordon, medan polska fordon är vanligast i Stockholm. Cirka 2,1 procent av den totala andelen skattepliktiga passager i Stockholm och Göteborg gjordes av utlandsregistrerade fordon. Totalt debiterades drygt 14,9 miljoner kronor trängselskatt ...

Läs mer »

Regeringens budgetåtgärd ökar Trafikverkets räntekostnad

I onsdagens Göteborgs-Posten framgick det att årets intäkter från trängselskatten i Göteborg går till regeringens budget och att Trafikverket får låna pengar till investeringar i Göteborg så som Västsvenska paketet. Kommunalråd Johan Nyhus (S) sade sig vara besviken. – Vi hade velat bli vidtalade, få informationen. Det är viktigt med tanke på hur debatten varit i Göteborg. Nu får regeringen ...

Läs mer »

Minskad trängsel i Stockholm

De första siffrorna från första arbetsveckan med förändrad trängselskatt i Stockholm visar att minskningen av trafiken skett med drygt 10 procent över betaltid såväl in och ut ur innerstaden (-12 procent) som på Essingeleden (-11 procent). Trafikminskningen är ungefär lika stor i högtrafiktid som under betaltid. WSP har för Trafikverkets räkning gjort mätningar på den första arbetsveckans (11-15/1) trafikflöden i ...

Läs mer »

Ingen trängselskatt på Norra länken

Från och med idag september betalar trafikanter som kör på Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati inte trängselskatt. Den tillfälliga portalen på Norra länken samt portalerna på Roslagsvägen och Lidingövägen tas bort och trafiklederna är nu undantagna från trängselskattezonen. Samtidigt avskaffas Lidingöregeln. Enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen är den inte längre nödvändig eftersom det nu går att köra till ...

Läs mer »

Tryckfelsnisse i trängselskatteutskick

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett tryckfel i några av de trängselskatteavier som nyligen skickats ut. Det berör vissa av de personer/företag som betalar trängselskatt via autogiro. Dessa får varje månad en avi som visar hur mycket pengar som kommer att dras från deras konto. Med avin följer ett inbetalningskort som har meddelandet ”makulerat” angivet i stället för belopp. Tryckfelet innebär att ...

Läs mer »

Trängselskatt för alla

Även utlandsregistrerade fordon omfattas nu av lagen om trängselskatt. Detta efter att en ändring i lagen om trängselskatt trädde i kraft den 1 januari 2015. Transportstyrelsen har upphandlat aviseringspartner som kommer att hjälpa till att identifiera fordonsägare av även utlandsregistrerade fordon och skicka trängselskatteavier till dessa. Uttaget av skatt kommer alltså att gå till på samma sätt för svenska som ...

Läs mer »

Dyrare i Göteborg

I enlighet med riksdagsbeslut som togs 2011 höjs trängselskatten i Göteborg från och med den 1 januari 2015. De nya beloppen blir därmed 9, 16 eller 22 kr per passage. Bakgrunden till riksdagens beslut om höjning var att man ville kompensera för det intäktsbortfall som flerpassageregeln och minskningen av trängselskattens tillämpningsområde inneburit. Den nya trängselskatten innebär en höjning på 1, ...

Läs mer »