annons
Hem » Arkiv taggar: Transportföretagen

Arkiv taggar: Transportföretagen

Transportföretagen kritisk till det svenska vägnätet

De svenska vägarna är kraftigt eftersatta enligt Transportföretagen. Organisationen har låtit ta fram en analys över skicket på landets vägar. Enligt den skulle 12,7 procent av det statliga vägnätet vara i mycket dåligt skick. – Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett ...

Läs mer »

Dags för ”Återstarta Transportsverige”

Coronapandemin slog över en natt sönder förutsättningarna för stora delar av transportsektorn.  Transportföretagen går nu ut med programmet Återstarta Transportsverige, med förslag som kan rädda företag och arbetstillfällen ur krisen och som kan stödja resan mot ökad hållbarhet, meddelar man i en pressrelease. Transportsektorn behöver återstartas med åtgärder som hjälper transporterna ur den mest akuta krisen och som även stärker ...

Läs mer »

Lönsamheten minskar i transportnäringen

Lönsamheten för transportföretagen på väg och järnväg sjönk redan under 2018. Försämringen är särskilt tydligt bland företag som kör gods på järnväg, där knappt hälften av företagen varit lönsamma. Det visar rapporten ”Transportmarknaden i siffror” från Transportstyrelsen. Den ger en översiktlig bild av utvecklingen för person- och godstransporter på väg och järnväg. Årets rapport är den femte i ordningen och gäller ...

Läs mer »

Transportföretagen vill se ett kontantstödsystem som i Norge och Danmark

EU-kommissionen godkände i går det danska kontantstödet till företag som drabbats av större omsättningsminskningar i sin verksamhet på grund av Coronakrisen. Godkännandet innebär att det danska kontantstödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har redan den 20 mars skickat en hemställan till den svenska regeringen om att införa ett liknande kontantstödssystem som Danmark och sedan som Norge ...

Läs mer »

Transportföretagen kräver längre giltighetstid för YKB

Coronakrisen skakar om hela samhället och en rad åtgärder vidtas för att klara av att upprätthålla centrala samhällsfunktioner. Branschorganisationen Transportföretagen menar att en åtgärd som skyndsamt måste genomföras är ändringar i YKB-reglerna för att transporterna ska kunna fortsätta rulla. Regelverket kräver YKB för yrkesförare men i rådande läge har dessa utbildningar nu pausats, begränsats eller ställts in till följd av ...

Läs mer »

Transportindikatorn visar på konjunkturnedgång

Under juli månad skedde en brant nedgång i indexet för transportsektorn, något som understryker att utvecklingen framåt är osäker, meddelar Transportföretagen i ett pressmeddelande. Transportindikatorn landade i juli på 48,9, en minskning med 15,7 enheter från juni då indexet landade på 64,6. Ett indexvärde över 50 indikerar högkonjunktur, medan ett värde under 50 indikerar lågkonjunktur. – Transportindikatorn mäter konjunkturläget i ...

Läs mer »

Transportföretagen kritiska till att det behövs en ”nödparagraf” i körtidsreglerna

Transportföretagen är kritiska till de nuvarande körtidsreglerna. I ett pressmeddelande slår man fast att behovet av den ”nödparagraf” som Transportstyrelsen införde ifjol är ett tecken på att det underliggande regelverket är felaktigt. ”Nödparagrafen” som Transportföretagen syftar till är att Transportstyrelsen nu fått en utökad möjlighet att göra en skälighetsbedömning då överträdelsen saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn ...

Läs mer »

YKB förändras

Förra våren antog europaparlamentet och europeiska unionens råd ändring av direktiv 2003/59/EG rörande YKB. Transportföretagen har enligt ett pressmeddelande inlett en dialog med Transportstyrelsen angående de ändrade föreskrifterna. Dessa ska implementeras inom 24 månader i respektive EU-land vilket för Sveriges del innebär senast den 23 maj 2020. Enligt pressmeddelandet har EU-kommissionen funnit brister i YKB-reglerna efter en utvärdering. Exempelvis handlar ...

Läs mer »

Finalisterna klara till Hållbarhetspriset

De tre finalisterna till Transportföretagens Hållbarhetspris 2017 har nu utsetts: Alfredsson Transport AB, Alwex Transport AB och Älskade stad. Priset, som delas ut den 19 oktober, har som syfte att lyfta, uppmuntra och uppmärksamma transportbranschens arbete mot en hållbar och transportsmart framtid. Totalt har tio företag nominerats till Hållbarhetspriset 2017: Alfredsson Transport AB, AB Volvo och Scandinavian Logistics Partners AB ...

Läs mer »

Nytt pris med fokus på hållbarhetsfrågor

I höst sjösätter Transportföretagen sitt nya Hållbarhetspris. Med denna satsning vill organisationen visa på positiva exempel på branschens hållbarhetsarbete. – Syftet med priset är framförallt även att uppmuntra företagen att prioritera hållbarhetsfrågan som är en av våra viktigaste frågor just nu. Redan idag sker en massa spännande på våra företag som vi med detta pris vill lyfta fram och synliggöra, ...

Läs mer »

Skärpta krav på YKB-utbildare

Transportstyrelsen har publicerat en ny föreskrift om YKB. Bland annat innebär denna hårdare krav på den som utbildar inom YKB, men ger också ökad flexibilitet vad gäller de utbildningsmål som måste ingå i fortbildningen. Transportföretagen välkomnar den ökade flexibiliteten men har svårt att förstå varför det ska ställas hårdare krav på utbildaren. – Skärpningen innebär att en mycket stor andel ...

Läs mer »

Transportföretagen startar opinionssajt

För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföretagen en opinionssajt. Sajten syftar till att samla Transportföretagens åtta förbunds åsikter under ett och samma paraply. Opinionssidan kommer lyfta fram senaste nytt och fyllas med allt från artiklar och filmer till bloggar och sociala medier. Främst kommer fokus ligga på att belysa nyheter inom branschfrågor men sajten kommer också att ...

Läs mer »

Ulf Perbo går vidare till Transportföretagen

Bil Swedens vice vd Ulf Perbo lämnar organisationen för att bli ny näringspolitisk chef i branschorganisationen Transportföretagen. – Jag vill gratulera Ulf Perbo till sin nya tjänst som Näringspolitisk chef hos Transportföretagen. Ulf Perbo har varit en stor tillgång för Bil Sweden under de åren han arbetat här. Jag och hela Bil Sweden önskar honom stort lycka till i sin nya ...

Läs mer »

Sista chansen att söka Pegasuspriset

Sista anmälningsdatum för att söka Pegasuspriset, Transportföretagens miljöpris, närmar sig. Senast den 10 maj måste ansökan vara inne. Priset har som syfte att visa på kraften och viljan bakom miljöarbetet inom transportsektorn. Med Pegasuspriset vill Transportföretagen visa på goda exempel på det arbete för minskad miljöpåverkan som görs inom transportnäringen. Ambitionen är att lyfta fram hur företagen jobbar aktivt och ...

Läs mer »

Stora transportdagen närmar sig

Den 13 april är det dags för Stora transportdagen som i år arrangeras för tionde gången. Platsen för årets evenemang är Münchenbryggeriet i Stockholm och årets tema är ”Entreprenörerna formar framtidens transporter”. Enligt information från Transportföretagen kommer innovationer samt smarta, entreprenörsdrivna affärsmodeller och lösningar inom transportsektorn stå i fokus. – Med årets tema entreprenörerna formar framtidens transporter vill vi arrangörer ...

Läs mer »