annons
Hem » Arkiv taggar: Transportindustriförbundet

Arkiv taggar: Transportindustriförbundet

Beställaransvar för hela kedjan inget för Transportindustriförbundet

Transportindustriförbundets vd Göran Arkler tycker det är orimligt med ett beställaransvar för hela transportkedjan. Han menar att ansvaret ska sträcka sig högst till ett led i taget. Detta säger han i en intervju med tidningen Transportarbetaren om social dumping, pressade priser och speditörernas ansvar. På frågan om hur Transportindustriförbundet ser på beställaransvaret som just nu utreds av transportstyrelsen svarar Göran ...

Läs mer »

Här Stannar Sverige kraftsamlar

Under lördagen kommer Här Stannar Sverige att manifestera runt om i landet. I Ängelholm är 200 lastbilar anmälda, i Skövde över 120 och i Jönköping och på många andra platser väntas också en stor uppslutning. – Vi vill visa att vi fortfarande är många som kämpar för mer rättvisa villkor och att vi inte har gett upp, säger Johan Kullgren ...

Läs mer »

Osäker juridik kring tyngre lastbilar

I sommar blir det tillåtet med lastbilsekipage på 64 ton och det finns planer för att höja högsta tillåtna vikt till 74 ton. Trots detta saknar Sverige tillstånd från EU att införa egna viktgränser. I princip är det 40 ton som gäller enligt Transportindustriförbundets chefsjurist Tommy Pilarp. – Tyngre lastbilar oroar framförallt alpländerna inom EU, som Österrike och Frankrike, vilket ...

Läs mer »

Tummen upp för järnvägssatsning

Igår deklarerade regeringen under en presskonferens att man kommer att satsa på järnvägen, 620 miljoner kronor redan 2015 och därefter 1,24 miljarder per år fram till 2018. Tomas Arvidsson i Transportindustriförbundets intermodala kommitté var positiv till satsningen. – Beskedet var väntat och det är en nu from förhoppning att pengarna kommer ut snabbt efter erforderliga beslut och att det också ...

Läs mer »

Hur snabbt är skyndsamt?

Transportindustriförbundet har i en formell inlaga till Transportstyrelsen begärt att Transportstyrelsen klargör hur ”skyndsamt” samt ”omedelbart” skall tolkas. Den nya lagen om sanktionsavgifter och klampning anger att polismans beslut skall tillställas Transportstyrelsen ”skyndsamt” för en ”omedelbar” prövning Transportindustriförbundet önskar att beslut verkligen ”omedelbart” prövas. Enligt förbundet betyder det att polismans beslut förskottsbetalning inte kan krävas, och fortsatt färd inte kan ...

Läs mer »

Tar strid mot nya cabotagereglerna

Transportindustriförbundet tar strid mot de nya cabotagereglerna och publicerar följande inlägg på Transportgruppens hemsida: Efter att Transportindustriförbundet uppmärksammats på att utländska chaufförer hindras från att utföra transporttjänster i Sverige efter sju dagar önskar Förbundet förtydliga att ett transportföretag med ’samma dragbil’ får utföra tre cabotagetransporter inom sju dagar. Denna sju-dagars period skall dessutom enligt EU-förordningen räknas från det att den ...

Läs mer »

Transportindustriförbundet söker förtydliganden

Transportindustriförbundet anser att utländska transportföretag förhindras från att lagligen utföra transportuppdrag i Sverige under längre tid än sju sammanhängande dygn. Därför önskar Förbundet förtydliga att deras uppfattning är att cabotagetransporter får utföras under maximalt sju dagar räknat från det att godset lossats, inte från tidpunkten fordonet anländer till Sverige. Vidare önskar Förbundet framhålla att för ’kombitransporter’ (vilka utförs i enlighet med Kombidirektivet) finns ...

Läs mer »