annons
Hem » Arkiv taggar: Transportstyrelsen

Arkiv taggar: Transportstyrelsen

Åkeri riskerar förlora trafiktillstånd efter grova KoV-brott

anonym, motorväg, dragbil,

I måndags kunde Trailer berätta om ett åkeri i Göteborgs kommun som dragit på sig ett stort antal grova överträdelser av kör- och vilotiderna. En företagskontroll visade på överträdelser till ett sammanlagt sanktionsbelopp på 5,6 miljoner kronor – på två månader. Enligt Transportstyrelsen rör det sig om ett ärende i rekordklassen. Men inte det största. Man har ett tidigare ärende ...

Läs mer »

Grova KoV-brott ger sanktionsvärde på 5,6 miljoner kronor

anonym, motorväg, dragbil,

Ett åkeri i Göteborgs kommun har skrapat samman sanktionsavgifter till ett sammanlagt värde av 5,6 miljoner kronor. Detta efter ett stort antal grova brott mot kör- och vilotiderna. Enligt Transportstyrelsen har åkeriets chaufförer bland annat kört på annans förarkort vid 178 tillfällen. Med hänsyn till gällande regelverk för sanktionsavgifter och åkeriets årsomsättning stannar Transportstyrelsens krav dock på – förhållandevis blygsamma ...

Läs mer »

Ytterligare bedrägeriförsök i Transportstyrelsens namn

Transportstyrelsen varnar för att det görs bedrägeriförsök i myndighetens namn. Enligt information från Transportstyrelsen har personer blivit uppringda av några som utger sig för att arbeta på Transportstyrelsens kundtjänst. Man säger sig ha upptäckt tidigare fel och vill rätta till det med hjälp av den uppringdes bank-id och kortnummer. Så här beskriver Transportstyrelsen bedrägeriförsöken: ”Till exempel har de sagt att ...

Läs mer »

Åkeri i Sala krävs på 200 000 kronor av Transportstyrelsen

Ett åkeri i Sala krävs på 200 000 kronor i sanktionsavgifter av Transportstyrelsen. Myndigheten gjorde en företagskontroll i januari och februari 2018 och fann överträdelser till ett sammanlagt sanktionsbelopp på 305 000 kronor. Vid tidpunkten för kontrollen gällde regeln om maximalt belopp på 200 000 kronor. Taket höjdes till 800 000 kronor i mars 2018. Enligt uppgifter från Bolagsverket hade ...

Läs mer »

19 personer omkom i trafiken i september

Under september 2020 omkom 19 personer och 1 130 skadades (131 svårt skadade och 999 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 oktober 2020. Det är 4 fler omkomna jämfört med september månad 2019. Av de omkomna färdades två i lastbil. De flesta omkomna hade färdats i personbil (8 personer), 4 på ...

Läs mer »

Transportstyrelsen – bara en avgiftshöjning

Transportstyrelsen föreslår en enda höjd avgift från den 1 januari 2021. Höjningen gäller vägtrafikregisteravgiften, som föreslås bli 75 kronor jämfört med dagens 65 kronor. Anledningen till att myndigheten bara föreslår en höjd avgift är enligt ett pressmeddelande att underlätta för företag inom transportområdet på grund av den pågående pandemin. Transportstyrelsens tar ut avgifter för en stor del av verksamheten. Varje ...

Läs mer »

Rekordfå dödade i trafiken

Under juli 2020 omkom 18 personer och 1 328 personer skadades i vägtrafiken (167 svårt skadade och 1 161 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 15 augusti 2020. Det är en färre omkommen jämfört med motsvarande månad 2019. Enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen visar statistiken att antalet omkomna totalt för de sju ...

Läs mer »

Mer omledning kan öka säkerheten vid vägarbete

Omledning av trafik ska vara förstahandsalternativet vid vägarbeten. Det konstateras i en ny statliga utredning från Transportstyrelsen som också visar att det finns en utbredd otrygghet bland de som jobbar på vägen. – Att omleda trafiken är det absolut bästa sättet att skapa en säker arbetsmiljö. Samtidigt har jag förståelse för att det ibland kan vara svårt, framför allt om ...

Läs mer »

Åkeri i Örebro krävs på 322 000 kronor i sanktionsavgifter

Ett åkeri i Örebro krävs på 322 000 kronor i sanktionsavgifter av Transportstyrelsen efter en företagskontroll. Enligt beslutet gjordes kontrollen i oktober och november 2018. Mest frekventa bristerna var: * diagramblad eller förarkort använts felaktigt eller inte använts alls (30 tillfällen) * manuell inmatning av uppgifter saknas trots att detta krävs (28 tillfällen) * start- eller slutland har inte angetts ...

Läs mer »

YKB-undantag upphör vid månadsskiftet

Det undantag för YKB som infördes i våras i och med coronapandemins utbrott upphör att gälla vid månadsskiftet augusti/september. Undantaget innebar att den vars YKB gick ut mellan 1 februari och 31 augusti fick en automatisk förlängning med sju månader. Att undantaget nu slutar att gälla innebär att den vars YKB går ut 1 september och därefter måste gå relevant ...

Läs mer »

Åkeri i Södertälje krävs på 414 000 i sanktionsavgifter

Transportstyrelsen har beslutat om sanktionsavgifter på 414 000 kronor för ett åkeri i Södertälje. En företagskontroll genomfördes i april och maj 2019 och fann då 179 överträdelser mot kör- och vilotiderna. Bland annat fann man 25 överträdelser då körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila tagits. Vid 18 tillfällen har företaget inte gjort uppgifter tillgängliga för ...

Läs mer »

Två åkerier krävs på över 300.000 kronor vardera av Transportstyrelsen

Två åkerier, ett i Ängelholm och ett i Gävle, krävs på över 300.000 kronor vardera av Transportstyrelsen i sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna. Åkeriet i Ängelholm ska betala 339.500 kronor medan åkeriet i Gävle ska betala nästan 15.000 kronor mer – 354.033 kronor. Kontrollerna gjordes våren 2019 hos åkeriet i Ängelholm och våren/sommaren 2018 hos åkeriet i Gävle. ...

Läs mer »

Åkeri i Bandhagen krävs på 200 000 kr av Transportstyrelsen

Ett åkeri i Bandhagen krävs på 200 000 kronor i sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna. Vid kontrollen som gjordes i januari och februari 2018 fann Transportstyrelsen 278 överträdelser av regelverket. 35 punkter ströks sedan åkeriet yttrat sig. Det sammanlagda sanktionsbeloppet uppgår till 838 000 kronor. I och med att kontrollen gjordes före höjningen av maxbeloppet till 800 000 ...

Läs mer »

Ny tjänst visar förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning

Den 4 juni infördes förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning efter ett beslut från EU. För att enkelt kunna se sitt nya sista besiktningsdatum har Transportstyrelsen nu tagit fram e-tjänsten – se besiktningsdatum för ditt fordon. Den så kallade omnibusförordningen infördes efter rekordsnabbt beredningsarbete för att mildra covid-19-pandemins effekter på transportområdet. Förordningen omfattar flera tillfälliga lättnader och undantag. En av lättnaderna är ...

Läs mer »

19 personer omkom i majtrafiken på väg

Under maj 2020 omkom 19 personer och 1 129 personer skadades (127 svårt skadade och 1 002 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 juni 2020. Det är lika många omkomna jämfört med maj månad 2019. Enligt ett pressmeddelande hade 11 av de omkomna personerna färdats i personbil och 5 var motorcyklister. ...

Läs mer »