annons
Hem » Arkiv taggar: Transportstyrelsen

Arkiv taggar: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen – bara en avgiftshöjning

Transportstyrelsen föreslår en enda höjd avgift från den 1 januari 2021. Höjningen gäller vägtrafikregisteravgiften, som föreslås bli 75 kronor jämfört med dagens 65 kronor. Anledningen till att myndigheten bara föreslår en höjd avgift är enligt ett pressmeddelande att underlätta för företag inom transportområdet på grund av den pågående pandemin. Transportstyrelsens tar ut avgifter för en stor del av verksamheten. Varje ...

Läs mer »

Rekordfå dödade i trafiken

Under juli 2020 omkom 18 personer och 1 328 personer skadades i vägtrafiken (167 svårt skadade och 1 161 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 15 augusti 2020. Det är en färre omkommen jämfört med motsvarande månad 2019. Enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen visar statistiken att antalet omkomna totalt för de sju ...

Läs mer »

Mer omledning kan öka säkerheten vid vägarbete

Omledning av trafik ska vara förstahandsalternativet vid vägarbeten. Det konstateras i en ny statliga utredning från Transportstyrelsen som också visar att det finns en utbredd otrygghet bland de som jobbar på vägen. – Att omleda trafiken är det absolut bästa sättet att skapa en säker arbetsmiljö. Samtidigt har jag förståelse för att det ibland kan vara svårt, framför allt om ...

Läs mer »

Åkeri i Örebro krävs på 322 000 kronor i sanktionsavgifter

Ett åkeri i Örebro krävs på 322 000 kronor i sanktionsavgifter av Transportstyrelsen efter en företagskontroll. Enligt beslutet gjordes kontrollen i oktober och november 2018. Mest frekventa bristerna var: * diagramblad eller förarkort använts felaktigt eller inte använts alls (30 tillfällen) * manuell inmatning av uppgifter saknas trots att detta krävs (28 tillfällen) * start- eller slutland har inte angetts ...

Läs mer »

YKB-undantag upphör vid månadsskiftet

Det undantag för YKB som infördes i våras i och med coronapandemins utbrott upphör att gälla vid månadsskiftet augusti/september. Undantaget innebar att den vars YKB gick ut mellan 1 februari och 31 augusti fick en automatisk förlängning med sju månader. Att undantaget nu slutar att gälla innebär att den vars YKB går ut 1 september och därefter måste gå relevant ...

Läs mer »

Åkeri i Södertälje krävs på 414 000 i sanktionsavgifter

Transportstyrelsen har beslutat om sanktionsavgifter på 414 000 kronor för ett åkeri i Södertälje. En företagskontroll genomfördes i april och maj 2019 och fann då 179 överträdelser mot kör- och vilotiderna. Bland annat fann man 25 överträdelser då körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila tagits. Vid 18 tillfällen har företaget inte gjort uppgifter tillgängliga för ...

Läs mer »

Två åkerier krävs på över 300.000 kronor vardera av Transportstyrelsen

Två åkerier, ett i Ängelholm och ett i Gävle, krävs på över 300.000 kronor vardera av Transportstyrelsen i sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna. Åkeriet i Ängelholm ska betala 339.500 kronor medan åkeriet i Gävle ska betala nästan 15.000 kronor mer – 354.033 kronor. Kontrollerna gjordes våren 2019 hos åkeriet i Ängelholm och våren/sommaren 2018 hos åkeriet i Gävle. ...

Läs mer »

Åkeri i Bandhagen krävs på 200 000 kr av Transportstyrelsen

Ett åkeri i Bandhagen krävs på 200 000 kronor i sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna. Vid kontrollen som gjordes i januari och februari 2018 fann Transportstyrelsen 278 överträdelser av regelverket. 35 punkter ströks sedan åkeriet yttrat sig. Det sammanlagda sanktionsbeloppet uppgår till 838 000 kronor. I och med att kontrollen gjordes före höjningen av maxbeloppet till 800 000 ...

Läs mer »

Ny tjänst visar förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning

Den 4 juni infördes förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning efter ett beslut från EU. För att enkelt kunna se sitt nya sista besiktningsdatum har Transportstyrelsen nu tagit fram e-tjänsten – se besiktningsdatum för ditt fordon. Den så kallade omnibusförordningen infördes efter rekordsnabbt beredningsarbete för att mildra covid-19-pandemins effekter på transportområdet. Förordningen omfattar flera tillfälliga lättnader och undantag. En av lättnaderna är ...

Läs mer »

19 personer omkom i majtrafiken på väg

Under maj 2020 omkom 19 personer och 1 129 personer skadades (127 svårt skadade och 1 002 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 juni 2020. Det är lika många omkomna jämfört med maj månad 2019. Enligt ett pressmeddelande hade 11 av de omkomna personerna färdats i personbil och 5 var motorcyklister. ...

Läs mer »

Gamla regler sänker sanktionsavgift med en halv miljon

Ett svenskt dotterbolag till ett stort internationellt åkeri krävs på 200 000 kronor i sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna. Transportstyrelsen genomförde en företagskontroll av det svenska dotterbolaget i oktober och november 2016 och fann då ett stort antal brister. Bland annat sammanlagt 39 överträdelser av den dagliga körtiden och 108 fall av otillräcklig dygnsvila. Det svenska dotterbolaget, med säte ...

Läs mer »

Gods på järnväg – ingen bra affär

Lönsamheten för transportföretagen på väg och järnväg sjönk redan under 2018. Försämringen är särskilt tydligt bland företag som kör gods på järnväg, där knappt hälften av företagen varit lönsamma. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen. Rapporten ”Transportmarknaden i siffror” ger en översiktlig bild av utvecklingen för person- och godstransporter på väg och järnväg. Årets rapport är den femte i ...

Läs mer »

Åkeri i Hägersten krävs på 141 000 kronor

Ett åkeri i Hägersten krävs på 141 000 kronor i sanktionsavgift av Transportstyrelsen. Myndigheten gjorde en företagskontroll i oktober och november 2017 och fann då brister till ett sanktionsvärde på 177 000 kronor. Åkeriet har haft juridisk hjälp av Sveriges Åkeriföretag och efter yttrande ströks ett antal brister, bland annat fyra fall av felaktig eller ingen användning av diagramblad/förarkort. Åkeriet ...

Läs mer »

Transportstyrelsen vill EU-anpassa medicinska körkortsregler

Transportstyrelsen går ut med att man ser ett stort behov av att förändra reglerna när det gäller medicinska krav för syn och diabetes för körkort. Det visar den granskning som Transportstyrelsen gjort. Nu inleds arbetet med att ta fram nya regler. Transportstyrelsen har undersökt de trafikmedicinska föreskrifterna för syn och diabetes för att se hur dessa följer EU-direktivet, vilka regler ...

Läs mer »

Kör- och vilotidsreglerna återgår till normala

EU-kommissionen har meddelat att det inte är aktuellt med en förlängning av befintligt undantag från kör- och vilotidsreglerna. Enligt information från Transportstyrelsen återgår regelverket därmed till det normala. Undantaget upphör att gälla klockan 23.59 den 31 maj 2020. Regelverket gäller därmed som vanligt från och med den 1 juni 2020. Läs mer hos Transportstyrelsen

Läs mer »