annons
Hem » Arkiv taggar: Trasnportstyrelsen

Arkiv taggar: Trasnportstyrelsen

Har du mött en cyklist som kör mot enkelriktat?

Transportstyrelsens beslut betyder att Stockholms kommun ska upphäva de lokala trafikföreskrifter som cykelreglerna berör. Totalt handlar det om 357 föreskrifter. Viktigast är att Transportstyrelsen konstaterar att det inte är möjligt att tillåta trafikanter att köra mot färdriktningen på gator som är enkelriktade. Stockholms kommun har därför inte rätt att tillåta cyklande i båda riktningar på enkelriktade gator. Det slår Transportstyrelsen fast ...

Läs mer »

Regelefterlevnaden är god, säger Transportstyrelsen

Buss-, gods- och taxibranschens efterlevnad av regler för yrkestrafik på väg är generellt sett på samma nivå som 2012. Inom vissa områden syns förbättringar. Det visar den tillståndsmätning som Transportstyrelsen gjort för 2015 och som nu presenterats. Regeringen beslutade 2012 att Transportstyrelsen och dåvarande Rikspolisstyrelsen, idag Polismyndigheten, återkommande skulle göra en uppföljning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Nu har ...

Läs mer »