annons
Hem » Arkiv taggar: UC

Arkiv taggar: UC

Markant minskning av konkurser i november

Konkurserna inom transportbranschen minskade markant under november. Enligt siffror från UC minskade konkurserna med 27 procent jämfört med samma månad 2018. I fjol gick 37 företag inom transportbranschen i konkurs under november, i år var motsvarande siffra 27. Även om man ser på alla årets första 11 månader har konkurserna inom transportbranschen minskat – om än mer blygsamt. Jämfört med ...

Läs mer »

Konkurser inom transportbranschen ökar

Konkurserna inom branschen Transport har ökat med tio procent under januari och februari i år jämfört med samma period förra året. Enligt färsk statistik från UC gick 44 företag i konkurs under årets två första månader. Under januari och februari 2017 var det 40 företag som gick i konkurs. Inom branschen Transport ingår land, sjö och lufttransporter. Även magasinering, post- ...

Läs mer »

Konkurserna ökar

Den senaste statistiken från UC visar att företagskonkurserna ökade kraftigt under årets första månad. Totalt ökade konkurserna med 24 procent. Inom transportbranschen ökade konkurserna med 12 procent i januari. Enligt UC är uppgången ett trendbrott då konkurserna stadigt minskat i januari sedan 2013. – Vi vet dessvärre inte vad denna ökning kommer ifrån, men ett trendbrott är det definitivt. Vi ...

Läs mer »

Konkurserna minskat med fyra procent

anonym, motorväg

Företagskonkurserna för årets första tio månader fortsätter att minska. Minskningen sedan årsskiftet är 9 procent. En av de branscher där antalet konkurser minskat är Transporter. Minskningen på fyra procent är i och för sig en av de mindre men det går på rätt håll. Allt enligt senaste siffror från kreditupplysningsföretaget UC. I oktober gick sammanlagt 511 företag i konkurs, att ...

Läs mer »

Färre konkurser

Antalet konkurser inom transportbranschen har minskat under årets sju första månader jämfört med samma period i fjol. Minskningen landar visserligen på blygsamma en procent. De sju första månaderna under 2014 gick 179 företag inom kategorin Transport i konkurs. I år är siffran 177. Ser man på näringslivet totalt har antalet konkurser minskat med åtta procent under årets sju första månader. ...

Läs mer »

Svag ökning av antalet konkurser

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska i rask takt. Under april sjönk antalet konkurser med åtta procent. Det innebär att konkurserna under perioden januari – april ligger på sin lägsta nivå sedan 2008. Tyvärr är dock transportsektorn en av de branscher där antalet konkurser ökat. Under årets fyra första månader har konkurserna inom transportsektorn ökat med två procent jämfört ...

Läs mer »