annons
Hem » Arkiv taggar: vägunderhåll

Arkiv taggar: vägunderhåll

Regeringens infrastrukturproposition 2021

Regeringen lägger nu fram en proposition med den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Så här presenteras satsningen: Rätt investeringar i transportinfrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. Propositionen Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar ...

Läs mer »

Transportföretagen kritisk till det svenska vägnätet

De svenska vägarna är kraftigt eftersatta enligt Transportföretagen. Organisationen har låtit ta fram en analys över skicket på landets vägar. Enligt den skulle 12,7 procent av det statliga vägnätet vara i mycket dåligt skick. – Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett ...

Läs mer »

Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Piteå

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att ansvara för vägunderhållet i Piteå. – Det finns flera faktorer som påverkar arbetet som vägentreprenör i Piteå. Men framförallt är det alla tunga transporter från skogsindustrin och E4, säger Robert Nyhlén, Svevia, i ett pressmeddelande. Totalt omfattar driftområde Piteå 1 110 kilometer väg varav 265 ...

Läs mer »

Trafikverket vill motverka obalanserad budgivning

Trafikverket har lämnat in sin  analys av omfattning och konsekvenserna av obalanserad budgivning i baskontrakt för underhåll av vägar. Analysen visar att det är mer eller mindre obalanserad prissättning i 90 procent av de pågående kontrakten. Obalanserad budgivning, eller strategisk prissättning, innebär att det finns stora prisskillnader på ett eller flera konton i kontraktsanbuden i förhållande till Trafikverkets egna beräkningar ...

Läs mer »

Lite om trafikverkets vägunderhåll

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Ungefär åtta miljarder kronor går till drift och underhåll varje år. Trafikverket berättar mer om hur man planerar och prioriterar i en pressrelease . Hälften av pengarna är kostnader för underhåll av beläggningar, en fjärdedel för vinterväghållning och den återstående fjärdedelen för övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och ...

Läs mer »

Trafikverkets ramar räcker inte för utbyggnad av vägnätet

Trafikverket lägger fokus på underhåll av vägarna samt underhåll och upprustning av järnvägarna under den närmaste fyraårsperioden. De finansiella ramarna för underhåll ökar betydligt under underhållsplanens fyraårsperiod, främst för järnvägsunderhåll. Det innebär att vi påbörjar en omfattande upprustning av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna, skriver trafikverket i ett pressmeddelande. Vägnätets funktion kommer att vara oförändrad under planperioden som en ...

Läs mer »

Svevia fortsätter att sköta vägarna i Eksjö

Svevia har fått Trafikverkets uppdrag att fortsätta som vägentreprenör för de statliga vägarna i Eksjö, berättar Svevia i ett pressmeddelande. Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor ...

Läs mer »

Vägunderhållet har försummats i många år

I går rapporterade vi om att Trafikverkets mål för vägunderhåll inte är att alla vägar ska vara felfria. Den samhällsekonomiska nyttan går före. Vi bad Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll att förklara närmare. Hon konstaterar att politikerna helt enkelt inte gett Trafikverket tillräckligt med pengar. – I snitt har de anslag vi får inte ökat på 25 år. Ramarna ...

Läs mer »

Trafikverket: målet är inte felfritt vägunderhåll

Tycker du vägunderhållet brister? Det kan bero på att målet med vägunderhållet inte är att alla vägar ska vara felfria. Den samhällsekonomiska nyttan går före. – Målet med beläggningsunderhållet är inte att alla vägar ska vara felfria eftersom kostanden då överstiger den samhällsekonomiska nyttan av underhållsåtgärder säger Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll. Ulrika Honauer gör uttalandet i en kommentar ...

Läs mer »

Vägunderhållet dyrare än nödvändigt

Trafikverket behöver bättre kunskap om vägarnas slitage för att underhållet ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt. Det är en av slutsatserna i den granskning som Riksrevisionen publicerade i förra veckan. Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Trafikverkets underhåll av det statliga vägnätet. Granskningen visar enligt ett pressmeddelande bland annat att vägarnas tillstånd har förbättrats sedan 1990-talet – trots en 30-procentig ...

Läs mer »

Satsning på brounderhåll i trafikverkets planer för 2017-2020

Trafikverket tar årligen fram en underhållsplan. Underhållsplan för 2017-2020 utgår från den befintliga nationella transportplanen för 2014-25 och dess prioriteringar. Från 2019 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna. De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bro över Kalix älv, reparation av motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv och reparation av Ölandsbron. Vägarnas funktion kan ...

Läs mer »

Svevia ökar i Örnsköldsvikstrakten

Svevia har vunnit ett nytt uppdrag i Bjästa för underhåll av kommunens gator, vägar och fastighetsytor. Uppdraget gäller från 1 oktober. Området Bjästa omfattar samhällena Bjästa, Köpmannholmen och Sidensjö. Tidigare har kommunen själv skött om området men har i år valt att upphandla en entreprenör för uppdraget. – Vi sköter sedan tidigare om området Björna-Bredbyn för Örnsköldsviks kommun och ser ...

Läs mer »

Skanska har tecknat sjuårigt vägunderhållsavtal i Storbritannien

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Devon County Council, i sydvästra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 245 MSEK, cirka 2,9 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 70 miljoner, cirka 820 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Skanska UK i det fjärde kvartalet 2016. Skanska kommer att tillhandahålla ett brett utbud ...

Läs mer »

Moderaterna kritiska till minskat vägunderhåll

Under onsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens vårbudget. Förutom ökade kostnader för migration och transfereringsutgifter kom även fokus att hamna på det minskade vägunderhållet. Moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz är mycket kritisk till besparingen: – När regeringen sparar 500 miljoner på vägunderhållet visar man att vägtransporter inte är prioriterade. Järnvägen går inte till varje hushåll och allt gods kan ...

Läs mer »

Ökad satsning på glesbygdens vägar

Trafikverket satsar 100 miljoner kronor per år 2016-2019 för ökat vägunderhåll i glesbygd. Insatsen fokuserar på åtgärder för bärighet och tjälsäkring och offentliggörs i samband med att Trafikverket presenterar en satsning på kollektivtrafiken i glesbygd. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå underhållsåtgärder som i ...

Läs mer »