annons
Hem » Arkiv taggar: Vinterväghållning (sida 2)

Arkiv taggar: Vinterväghållning

Socialdemokraterna svarar om vinterväghållning och vägslitageskatt

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade svaret att ...

Läs mer »

Vänsterpartiet svarar om vinterväghållning, utlandsregistrering och vägslitageavgift.

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade svaret ...

Läs mer »

Liberalerna om våra vintervägar, kilometerskatten och tullar

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade ...

Läs mer »

Moderaterna svarar om vinterväghållning, utlandsregistrerad lastbilar och kilometerskatt

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början va vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade ...

Läs mer »

Trailers enkät till politikerna om vinterväghållningen

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flesta artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början va vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det ...

Läs mer »

Trafikverket skärper kontrollen

Trafikverket går ut med att man har skärpt kontrollen av vinterunderhåll under hösten och därigenom har plogning av enskilda vägar i bland annat norra Sverige påverkats. Konsekvenserna beskrivs i korthet som att det inneburit konsekvenser för de vägföreningar som har avtal med samma entreprenörer som Trafikverket har. Trafikverket undersöker nu möjligheter för en kortsiktigt lösning för att hantera den situation ...

Läs mer »

Trafikverkets förberedelser inför vintern

Förväntningarna på att vägarna ska vara säkra, öppna och framkomliga dygnet runt, året runt är stora och vi gör allt vi kan för att leva upp till dessa förväntningar. Trafikverkets driftentreprenörer på vägarna har tillgång till ett särskilt väderinformationssystem för att kunna ta rätt beslut för vad som ska göras. Vi har även identifierat kritiska vägsträckor där vi vet att ...

Läs mer »

Fortfarande avstängningar på E4 Essingeleden

Det har hela dagen varit mycket begränsad framkomlighet på Essingelededen och nu senast meddelar Trafikverket att  den stängs av till 17.10 mellan Norrtull och Kristineberg. Det har varit tufft att röja vägarna i och runt Stockholm där det krävs en större insats för att få bort den packade och frusna snön. På grund av snöröjning stängs därför vägen av i ...

Läs mer »

Trafikverket varnar för fortsatta problem i Stockholm

Trafikverket meddelar att det fortfarande står övergivna personbilar och lastbilar på de stora infarterna till Stockholm. De vägar som berörs mest är E4 söderut/norrut, väg 73 (Nynäsvägen) och väg 222. Trafikverket har tillsammans med andra aktörer arbetat för fullt under natten med att få undan fastkörda fordon, men fortfarande kvarstå det fordon på vägen. Detta kommer att bidra till stora ...

Läs mer »

Huvudstaden lamslagen av snön

Så gott som alla chaufförer underkänner vinterväghållningen efter den värsta snöstormen i Stockholm på mer än 100 år. – Det är under all kritik att E4:an inte är körbar, sa en Stockholms-chaufför. Trafikverket har ju sparat in alldeles för mycket på resurserna! Detta håller inte! Tänk på kostnaderna för samhället. Nu ikväll vid 21.30 är det fortfarande omöjligt att ta ...

Läs mer »

Stora trafiksvårigheter i och runt Stockholm

Snön och halkan är och förblir ett problem i trafiken. Värst drabbat är Stockholms-regionen där det just nu är tvärstopp på infarten längs E4 söderifrån. Trafiken står helt stilla, utryckningsfordon och väghållningsfordon liksom bärgningsbilar kommer inte fram. Det har snöat ymnigt under dagen men nu är temperaturen runt nollan och snön övergår i regn i varje fall söder om Stockholm. ...

Läs mer »

Trafikverket om vinterväghållningen

Vinterväghållningen är en viktig och komplicerad fråga och Sveriges vintervägar håller enligt Trafikverket en hög standard, även om det alltid går att hitta utrymme för förbättring. De skandinaviska vintrarna innebär svåra prövningar för vägtrafiken, skriver Trafikverket på sin hemsida. Såväl privatpersoner som näringsliv är beroende av att Trafikverket sköter vinterväghållningen på ett bra sätt, så att människor och gods kan ...

Läs mer »

Svevia röjer i Uddevalla

Under de kommande fyra åren kommer Svevia att ta hand om vägarna i driftområdet Uddevalla. Arbetet gäller underhåll av vägarna i Uddevalla under sommar- och vintertid. Området har en sträcka på cirka 977 km väg. Uppdraget sträcker sig över fyra år med möjlighet till mellan ett och två års förlängning. Arbetet planeras börja 1 september och anbudsumman är 36 miljoner kronor ...

Läs mer »

Svevia röjer i Falköping

Svevia har vunnit Trafikverkets upphandling av vinter och sommarunderhåll av de statliga vägarna i driftområde Falköping. Uppdraget omfattar halkbekämpning, snöröjning och vägunderhåll på de statliga vägarna inom driftområde Falköping. Det sträcker sig över fyra år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Totalt är det 1094 kilometer väg som ska skötas om varav 159 km är grusväg. Svevia sköter även ...

Läs mer »

SÅ kritiserar vinterväghållning

Åkar- Sverige tycker att vinterväghållningen är under all kritik. Sveriges Åkeriföretag har nu begärt att få träffa ansvariga väghållare. Trafiksäkerheten står på spel. – Många av våra medlemmar intygar att det snålas med resurserna; ett lass sand ska räcka i åtta mil, saltlaken späds ut eller används i för kalla temperaturer, instruktioner ges om att det bara ska sandas i kurvor ...

Läs mer »