annons
Hem » Artiklar » Miljö » Tempcon väljer flera alternativ av gasdrivet

Tempcon väljer flera alternativ av gasdrivet

Utvecklingen av gas som drivmedel för personbilar har pågått under flera år och nu börjar tekniken finnas även för lastbilar på en kommersiell nivå, berättar Tempon i ett pressmeddelande med anledning av att  Tempcon Group ser användandet av gasbilar som en viktig del i att nå sina miljömål.

”Det är därför vi redan nu har flera gasbilar i drift och fler är på väg in”, berättar de. ”De gasbilar vi har idag trafikerar framförallt fjärrlinjer från Helsingborg och Västkusten upp mot Göteborg, Borlänge, Stockholm och Norrköping. Vi ser också ett ökat intresse från våra kunder när vi erbjuder fordon med gasdrift. Tyvärr ligger investeringskostnaden för ett nytt gasfordon fortfarande väsentligt över ett traditionellt dieselfordon. Det finns vissa initiativ med bidrag för gasfordon men dessa täcker inte hela mellanskillnaden”.

”Genom användandet av gas och andra alternativa bränslen bidrar vi till att bygga upp ett transportsystem med väsentligt lägre miljöpåverkan”, fortsätter pressmeddelandet. ”För Tempcon Group är alternativa bränslen en viktig faktor i vår strategi för att nå målet med hållbara transporter, där gasen är ett intressant alternativ”.

Lite fakta om gas:
LNG (Liquiefied natural gas) är en fossil gas som tas upp ur marken. När den kyls ner till cirka minus 161o C antar den flytande form och blir LNG. I fryst form tar bränslet väsentligt mycket mindre plats vilket gör det möjligt att ta med sig betydligt större mängder, något som i sin tur ökar räckvidden. Ett annat alternativ är BioLNG (LBG) som är ett förnybart bränsle som i praktiken är flytande biogas. Bränslet produceras från organiskt avfall som rötas. LBG hanteras sedan som LNG och fryses ner för bättre nyttjande.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*