annons
Hem » Artiklar » Logistik » Totallösning för hantering av fordonsflottor

Totallösning för hantering av fordonsflottor

Telematikexperten Transics, som är en del av WABCO-koncernen, presenterar sin flotthanteringsplattform TX-CONNECT vid 2015 års branschmässa Logistik & Transport, den 19 maj i Göteborg. Till skillnad från de vanligaste, separata telematikapplikationerna för data från ombordsdatorer och semi-trailers, samlar TX-CONNECT istället realtidsdata från lastbilar, trailers, förare och fraktfirmor på en enda plattform, för att sedan på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt visualisera dessa data. På så sätt erbjuder TX-CONNECT en hubb för kommunikation mellan lastbilar/förare och back office, vilket i sin tur leder till ökad vägsäkerhet, ökad effektivitet för förare och lastbil, samt att det innebär ett miljövänligare alternativ.

En ny byggsten i plattformen är TX-TRAILERGUARD, en trailertelematiklösning som kommer att bli tillgänglig under nästa halvår. TX-TRAILERGUARD samlar in relevanta data från alla typer av trailer-EBS och kylsystem, olika typer av kringutrustning och sensorer, samt system för kontroll av stabilitet, effektivitet och säkerhet.

Data från Transics omborddatorer visualiseras i TX-CONNECT:s programvara tillsammans med data från WABCO:s system för övervakning av bromsar, stabilitetskontroll, samt effektivitet och säkerhet. TX-CONNECT samlar sedan dessa dataflöden på ett överskådligt sätt med praktiska hanteringsdata, vilket ger fraktfirmor en extra inblick för förbättrad flottsäkerhet och effektivitet.

WABCO gör också trailers smartare

En annan av höjdpunkterna i Transics monter är WABCO:s ”Intelligent Trailer Programme”. Programmet har över 40 viktiga trailerfunktioner och hjälper trailerkonstruktörer, flottoperatörer och transportfirmor att skära ner på transportkostnader, sänka bränsleförbrukningen och förbättra förarens säkerhet och komfort. Rollover Stability Support (RSS), en av funktionerna i Intelligent Trailer Program, bidrar till att förhindra att trailern välter vid hög hastighet eller vid kraftig inbromsning i nödsituation, även om fordonet inte är utrustad med ett Rollover Stability Control System (RSC). RSS-data finns integrerat i TX-TRAILERGUARD.

I TX-TRAILERGUARD har även data som samlats in av OptiTire, ett övervakningssystem för däckstryck som utvecklats för att hjälpa transportfirmor att sänka sin bränsleförbrukning och förlänga däckslivslängden. Genom att förhindra dåligt däckstryck, kan OptiTire sänka bränslekostnaderna med upp till 2 %. Transportfirmor som håller OptiTire:s rekommenderade däcktryck maximerar dessutom livslängden för sina däck. Eftersom OptiTire bidrar till att upptäcka däcksskador i ett tidigt skede, minimeras risken för kostsamma, punkteringsrelaterade problem.

I WABCO:s intelligent Trailer Programme finns även TailGUARD en blindfläcksdetekteringslösning för trailers, som hjälper föraren att backa säkert i förhållanden med begränsad sikt. Detta för att förebygga olyckor vid backning.

Transics kombinerar fasta och mobila applikationer

I Transics produktutbud ingår även flotthanteringslösningar för olika applikationer:

  1. Den mobila applikationen TX-SMART, som är avsedd för förare och underleverantörer, samt förare vid distributionsföretag, stödjer aktiviteter utanför förarhytten, samt vidarebefordrar data. Applikationen garanterar att data av hög kvalitet, och i stora volymer, fångas upp och processas. Den automatiserar även processer och skapar samverkan mellan underleverantörer och kunder, samtidigt som investeringskostander hålls nere.
  2. Fasta ombordsdatorer, som t.ex. TX-SKY med sin intuitiva pekskärm eller TX-GO utan display, används för överföring av viktiga företagsdata som t.ex. färdskrivardata och information om föraraktiviteter, bränsleförbrukning och förarbeteende.
  3. Kombinationen av mobil och fast utrustning ger speditörer, fraktarerederier och logistiktjänsteleverantörer flexibiliteten hos mobila enheter, samtidigt som deras företagsdata hålls säker. På detta sätt kan de optimera sin flotthantering. TX-SMART för TX-GO, är t.ex. en kompakt version för distribution som kombinerar TX- SMART förarapplikation med TX-GO ombordsdator utan display. Båda applikationerna samlar in olika, men perfekt kompletterande data. Samtidigt som TX-SMART täcker kommunikationen mellan förare och deras dagliga aktiviteter utanför förarhytten, så översänder TX-GO säkra företagsdata till kontoret. Alla dataflöden integreras kontinuerligt i TX-CONNECT back office-plattform.
  4. TX-FLEX, som Transics presenterar i München, är en annan innovation inom området kombinerade lösningar. TX-FLEX är en praktisk tilläggslösning till den fasta omborddatorn TX-SKY, och samlar in realtidsdata för förar- och lastbilsdata under aktiviteter utanför förarhytten (fraktdata, inskannade dokument, foton osv.). En stor fördel är att alla TX-lösningar tydligt visualiseras i en enda back-officeplattform: TX-CONNECT.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*