annons
Hem » Artiklar » Trafikverket: målet är inte felfritt vägunderhåll

Trafikverket: målet är inte felfritt vägunderhåll

Tycker du vägunderhållet brister? Det kan bero på att målet med vägunderhållet inte är att alla vägar ska vara felfria. Den samhällsekonomiska nyttan går före.

– Målet med beläggningsunderhållet är inte att alla vägar ska vara felfria eftersom kostanden då överstiger den samhällsekonomiska nyttan av underhållsåtgärder säger Ulrika Honauer, avdelningschef på Vägsystem, Underhåll.

Ulrika Honauer gör uttalandet i en kommentar på Trafikverkets hemsida till Riksrevisionens granskningsrapport som publicerades förra veckan. Trafikverket konstaterar att ett godkänt vägunderhåll ur myndighetens synvinkel inte alltid behöver uppfattas som bra av trafikanterna. Den samhällsekonomiska nyttan går alltså före.

I rapporten fick Trafikverket bland annat kritik för att brista i kostnadseffektivitet. Men samtidigt också beröm för att lyckats med en produktivitetsökning trots kraftig trafiktillväxt utan att kostnaderna ökat. Trafikverket skriver att man välkomnar rapporten och är medvetna om att det finns förbättringsområden som bör ses över.

– Vi delar Riksrevisionens synpunkter om att det finns kunskapsbrister om vägkroppen, delen under beläggningen. Även effektsambanden behöver utvecklas så samhällsekonomiska analyser kan användas som prioriteringsgrund för underhållsåtgärder, säger Ulrika Honauer.

Trots att beläggningen har förbättrats under de senaste 25 åren så har spårdjupet ökat. Det beror enligt Trafikverket på trafikökningen och att fler vägar är mittseparerade vilket gör att trafiken sliter på samma spår.

 

Läs mer om Riksrevisionens rapport:

Vägunderhållet dyrare än nödvändigt

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*