annons
Hem » Artiklar » Trafikverket vill motverka obalanserad budgivning

Trafikverket vill motverka obalanserad budgivning

Trafikverket har lämnat in sin  analys av omfattning och konsekvenserna av obalanserad budgivning i baskontrakt för underhåll av vägar.

Analysen visar att det är mer eller mindre obalanserad prissättning i 90 procent av de pågående kontrakten.

Obalanserad budgivning, eller strategisk prissättning, innebär att det finns stora prisskillnader på ett eller flera konton i kontraktsanbuden i förhållande till Trafikverkets egna beräkningar på vad vi ska betala för utfört underhåll, beskriver verket i en pressrelease.

Framkomliga och säkra vägar

Syftet med Trafikverkets 108 kontrakt för basunderhåll är att våra vägar ska vara framkomliga och säkra. Det måste därför finnas tillgängliga entreprenörer som kan arbeta med avhjälpande åtgärder, förebyggande arbeten och med mindre förbättringsarbeten.

– Det är många saker som kan påverka om en budgivning i underhållskontrakten blir obalanserad. Ett exempel är otydliga förfrågningsunderlag som kan leda till diskussioner om omfattningen av entreprenörens åtagande. Det i sin tur kan påverka entreprenörens vilja att lämna obalanserade priser redan i anbudsskedet, säger Christina Sandin, utredningsledare på Inköp och Logistik.

Ett obalanserat vinnande anbud är inte alltid det anbud som ger lägst kostnad i slutändan. Det kan leda till att underhåll, till exempel sandning av vägar, riskerar att utföras utifrån satta priser istället för vad anläggningen är i behov av.

– Det finns risk för överproduktion eller underproduktion vilket är ineffektivt kostnads-och kvalitetsmässigt. Nya anbudsgivare kan också ha svårt att konkurrera då de inte har samma erfarenhet och information om vägarnas tillstånd som etablerade entreprenörer, förklarar Christina Sandin.

Ett annat exempel på varför budgivningen kan bli obalanserad är att det bara är priset som utvärderas i anbudet, kvaliteten på det utförda arbetet utvärderas inte alls i anbudsskedet. Det kan därmed bli en drivkraft för entreprenörerna att använda obalanserad budgivning för att få ned anbudspriset.

Flera åtgärder för att minska obalanserad budgivning

Kontrakten måste vara attraktiva för marknaden därför arbetar Trafikverket löpande med åtgärder för att minska obalanserad budgivning samtidigt som branschen får vara med och komma med förslag kring utveckling av kontrakten.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger Trafikverket möjligheter men det finns också hinder. Framöver ser vi att det är möjligt att styra om entreprenören prissätter en viss typ av till exempel vägtrummor och vägskyltar, andra vägtrummor/vägskyltar prissätts då i förhållande till det priset. Hinder vi ser är att Trafikverket inte kan säga nej till ett onormalt lågt anbud eftersom entreprenörerna alltid vunnit när mål om låga anbud har tagits till domstol.

Åtgärder vi arbetar med är till exempel att vi följer upp och utvärderar antalet utförda mängder av olika underhållsjobb så kallad mängduppföljning samt följer upp och utvärderar leveranserna.

– Det är viktigt att vi arbetar med att göra kontrakten mer attraktiva för marknaden samtidigt som vi arbetar med att minska den obalanserade budgivningen. Vi har en god dialog med branschen om de här frågorna. De åtgärder vi gör kring obalanserad budgivning får inte göra kontrakten mindre attraktiva för entreprenörerna, säger Christina Sandin, utredningsledare på Inköp och Logistik.

Fler åtgärder som motverkar obalanserad budgivning

  • Projekten, Utvecklad vinterersättningsmodell, en typ av prissättning på vinterunderhållet, och Samverkan hög, så kallad partnering, en affärsform som Trafikverket använder vid komplexa entreprenader med hög osäkerhet. Samverkan hög innebär att parterna tillsammans tar fram vad, när och hur underhållet ska utföras. Båda förväntas ha positiv effekt på obalanserad budgivning.
  • Vi kan öka kunskapen om behovet och tillståndet i anläggningen vilket bidrar till att minska tilläggsarbeten och skapa tydligare anbudshandlingar.
  • Framåt kan en nationell heltäckande mängduppföljning utföras och utfallet kan analyseras och bli ett hjälpmedel i fortsatt utveckling av anbudshandlingar.
  • Utvärdering på både på pris och kvalitet.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*