annons
Hem » Artiklar » Logistik » Trafikverkets ramar räcker inte för utbyggnad av vägnätet

Trafikverkets ramar räcker inte för utbyggnad av vägnätet

Trafikverket lägger fokus på underhåll av vägarna samt underhåll och upprustning av järnvägarna under den närmaste fyraårsperioden.

De finansiella ramarna för underhåll ökar betydligt under underhållsplanens fyraårsperiod, främst för järnvägsunderhåll. Det innebär att vi påbörjar en omfattande upprustning av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna, skriver trafikverket i ett pressmeddelande.

Vägnätets funktion kommer att vara oförändrad under planperioden som en följd av att vi prioriterar att vidmakthålla vägnätets funktion på kort sikt. Åtgärderna som genomförs förväntas bidra till att tillståndet på det mer högtrafikerade vägnätet blir oförändrat, medan underhållsbehovet på det mindre trafikerade nätet ökar. Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella resurser, har trafiken ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit i vägsystemet. Det totala behovet av underhållsåtgärder under perioden 2019 till 2022 kan inte genomföras med beslutade finansiella ramar, och det eftersläpande underhållet på väg fortsätter att byggas upp.

Byte av sliten järnvägsanläggning ger effekter på sikt

Under 2019–2022 kommer ett stort antal åtgärder att genomföras som ökar järnvägsnätets robusthet. Mer pengar till åtgärder innebär ökat utrymme för förebyggande underhåll, som ger en ökad långsiktig effekt jämfört med avhjälpande underhåll.

Successivt mer pengar under perioden ger utrymme för upprustning av järnvägen på viktiga transportflöden, som till exempel Hallsberg–Luleå, Luleå–Riksgränsen och Stockholm–Malmö. Upprustningen återställer hastighets- och bärighetsnedsättningar och minska risken för nya.

Större planerade åtgärder runt om i landet

De enskilt största underhållsåtgärderna på väg utgörs av broåtgärder, exempelvis utbyte av broarna över Kalix älv och över Helgeå i Kristianstad samt reparation av Älvsborgsbron i Göteborg, bron över Nordre älv vid Kungälv och Tjörnbron.

För järnvägen är de största åtgärderna under perioden upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm, spår och växelbyte på sträckan Flen–Eskilstuna samt kontaktledningsupprustning på Malmbanan.

Det är många åtgärder som ska genomföras i en högt trafikerad anläggning, och vi tar fram underhållsplanen genom samplanering och koordinering inom flera delar av Trafikverket och externt med branschen.

Underhållsplanen är fyraårig och uppdateras årligen.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*