annons
Hem » Notiser » Transport backar upp vinterdäckslag

Transport backar upp vinterdäckslag

Transportarbetarförbundet ställer sig bakom ett förslag om heltäckande vinterdäckslag. Tillsammans med Motormännen och två moderata riksdagsledamöter skrev man en debattartikel i lördagens Svenska Dagbladet om problematiken.
    
    Debattörerna menar att en av huvudorsakerna till de många trafikproblemen på vägarna i vinter är att det saknas krav på vinterdäck för tung trafik. Artikelförfattarna kräver att vinterdäckslagstiftningen utreds och reformeras. Fokus, menar man, bör ligga på en heltäckande vinterdäckslagstiftning för alla fordon på svenska vägar.
    
    Mönsterkravet på minst fem millimeter anser man inte räcka. Ett krav som debattörerna dessutom menar att svenska åkare uppfyllde även innan lagen trädde i kraft.
    
    I artikeln redovisar man en beräkning från Trafikverket som säger att olycksrisken skull minska med 35 procent och den samhällsekonomiska kostnaden med 20 miljoner kr per år om det infördes krav på regelrätta vinterdäck för svensk och utländsk tung trafik.
    
    En eventuellt ny lag måste också backas upp genom effektiva kontrollverktyg och att polisen ges rätten att stoppa fordon som inte uppfyller kraven på vinterdäck från att komma ut i trafiken.
    
    Artikelförfattarna menar dock att en ny vinterdäckslag för den tunga trafiken inte löser alla problem i vintertrafiken. Man pekar även på bristerna i vinterväghållningen och menar att denna måste bli bättre.
    
    Författarna till artikeln är:
    
    Lars Lindgren, ordförande, Svenska Transportarbetareförbundet
    Lars Beckman (m), riksdagsledamot
    Ulf Berg (m), riksdagsledamot
    Maria Spetz, vd Motormännen
    
    
    Vad tycker du om förslaget? Delta i vår webb-enkät i spalten till höger…

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*