annons
Hem » Artiklar » Logistik » Transportföretagen är för längre lastbilar

Transportföretagen är för längre lastbilar

Transportföretagen konstaterar att Sverige i dag har lastbilar som är 25,25 meter långa och har högre bruttovikter än vad som gäller i många andra länder, vilket beskrivs som en effektiv åkerinäring. Men den kan bli ännu mera hållbar och effektiv om längre lastbilar (34,5 meter) tillåts, säger Transportföretagen i sitt remissvar till Trafikverkets rapport om framtida regler för längder och bruttovikter.

– De längre lastbilarna bidrar inte bara till ekonomiskt positiva effekter utan är även en viktig pusselbit för att möta klimatutmaningarna, framhåller Stefan Back, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

De försöksverksamheter som har gjorts visar på en bränslebesparing på mellan 10 och 20 procent per tonkilometer och även på positiva trafiksäkerhetseffekter. Om Sveriges regelverk ändras innebär det att vi går samma väg som Finland, som redan i dag tillåter sådana lastbilar på utvalda vägar. Trafikverket noterar i sin rapport även andra konsekvenser av införandet av längre fordon.  Vissa positiva effekter noteras för intermodala transporter, men även risker för försämrad konkurrenskraft för järnvägstransporter.

– Transportföretagen verkar för ökad effektivitet och hållbarhet inom alla trafikslag. Vi förordar därför ett paket av åtgärder från regeringen, där tillåtelse av längre lastbilar kombineras med andra åtgärder som att även tillåta längre tåg och att införa ett breddat så kallat ekobonusbidrag. På så sätt kan vi tillgodogöra oss effektivitetsvinsterna av de längre lastbilarna och samtidigt utnyttja samtliga trafikslags kapacitet på ett effektivt och klimatsmart sätt, avslutar Stefan Back.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*