annons
Hem » Artiklar » Transportföretagen kritisk till det svenska vägnätet

Transportföretagen kritisk till det svenska vägnätet

De svenska vägarna är kraftigt eftersatta enligt Transportföretagen. Organisationen har låtit ta fram en analys över skicket på landets vägar. Enligt den skulle 12,7 procent av det statliga vägnätet vara i mycket dåligt skick.

– Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. En väl underhållen väginfrastruktur är viktig för att hela Sverige ska leva, för framkomlighet, tillgänglighet och för trafiksäkerheten, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Transportföretagen har låtit beräkna både dagens underhållsskuld och hur underhållsskulden beräknas växa till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet. I analysen definieras underhållsskulden som kostnaden för att åtgärda de vägar som är i mycket dåligt skick. Dagens underhållsskuld är 19,7 miljarder kronor. Om inte ökade resurser tilldelas vägunderhållet beräknas skulden växa till närmare 42 miljarder kronor 2030.

För att vägnätet inte ska fortsätta förfalla vill Transportföretagen att det årliga underhållet till vägbeläggning ökar från dagens cirka 3 miljarder till 5,4 miljarder kronor per år fram till 2030. Vill man att vägarnas standard ska förbättras jämfört med hur det är idag krävs ännu mer. För att minimera underhållsskulden till år 2030 krävs det 7,1 miljarder kronor per år fram till 2030 enligt Transportföretagen.

– Så länge resurserna till vägunderhåll understiger behovet kommer Trafikverket tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken. Gapet mellan stad och land kommer att växa. Vi får ett allt mer polariserat vägnät, säger Tina Thorsell.

Enligt Aftonbladet bekräftar Trafikverkets presschef Bengt Olsson bilden av att vägslitaget ökat de senare åren. Enligt honom har slitaget ökat mer än man väntat sig.

– Dels har vi mer tung trafik på vägarna som för med sig ökat slitage. Dels har det blivit vanligare med temperaturväxlingar runt nollgradersstrecket under de senaste tio åren, som leder till att hela vägkonstruktionen påverkas, säger han till Aftonbladet.

Bengt Olsson vill inte säga något om resultatet av Transportföretagens analys men Trafikverket delar uppfattningen om att det behövs mer pengar till vägunderhåll. Något man även meddelat regeringen. 

Fakta om rapporten

För att kunna genomföra en systematisk analys av vägarnas tillstånd har rapportförfattaren Kristin Eklöf, fil dr i dataanalys, tagit fram ett sammanvägt tillståndsindex mellan 0 och 100 som baseras på vägarnas ojämnheter i längsled(IRI), deras ojämnhet i tvärled(spårdjup) och deras livslängd(den förväntade tiden mellan två underhållsåtgärder). Vägar med ett sammanvägt index på under 20 är enkelt uttryckt vägar som överstiger Trafikverkets underhållsstandard, eller som passerat sin förväntade livslängd, och klassificeras i studien som vägar i mycket dåligt skick. Rapporten bygger på data från Trafikverket.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*