annons
Hem » Debatt » Transportörsbrist?

Transportörsbrist?

Man kan nu konstatera att den sittande regeringen troligen lyckas förgöra den Svenska åkerinäringen då man på ett förhalande sätt (sedan 2010) utrett det som varit självklarheter för hela Västeuropa.
Svenska åkerier och deras anställda har offrats i jakten på billiga transporter. Att tillåta olagligt cabotage (tillfälliga inrikestransporter som bedrivs på olagligt sätt av utländska åkerier) och andra olagligheter har varit medel för att uppnå effektiva resultat!
Den sittande regeringen lovar sanktionsavgifter för olaglig inrikestrafik kanske i början på nästa år. Kvarhållande, s.k klampning av fordon (självklarheter i andra länder) för inkrävande av böter och sanktionsavgifter har man inte helt lyckats med ännu.
Någon effektiv kontrollapparat för att tillse lagefterlevnaden längs vägarna finns inte. Den är nu nästan obefintlig om man bortser från fartkameror som det satsas obegränsat på!
Det har nu gått så långt att om olagligheterna omedelbart stoppades så skulle brist på transportörer uppstå och det visar ju också att mängder av arbetstillfällen och skattemiljoner strömmar ut från Sverige!? Man undrar hur länge Svenska folket tänker acceptera att Sverige flaggas ut på detta sättet!?

Så tycker Björn Häggblom från Sverigeåkarna.se

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*