annons
Hem » Artiklar » Tre olagliga cabotage i nordvästra Skåne

Tre olagliga cabotage i nordvästra Skåne

Polisen genomför en så kallat nationell trafikvecka mellan 10 och 16 februari. Fokus ligger på kontroll av den tunga trafiken och då i synnerhet på cabotage. Vilket i Helsingborg betyder ”business as usual”

– Detta är som en helt vanlig vecka för oss. Vi kontrollerar alltid den tunga trafiken och hittar en till fyra olagliga cabotagetransporter i veckan, säger Richard Karlsson som är trafikpolis i Helsingborg.

Vid Långeberga kontrollplats är kontroll av den tunga trafiken vardagsmat.

Under två av veckans dagar i fält hittade man tre olagliga cabotagetransporter. Första fallet avslöjades i onsdags då Richard och hans kollegor höll till på Långeberga kontrollplats där så väl södergående som norrgående lastbilar kontrollerades. De hade sällskap av trafikpoliser från Växjö som var på plats för att utbildas i kontroll av den tunga trafiken och då framför allt cabotage.

På eftermiddagen vinkades en slovensk lastbil in för kontroll. Chauffören var på väg till Småland med en trailer från en stor österrikisk speditionsfirma. Chauffören som var hemmahörande i Bosnien förklarade via tolk att han kommit in från Norge dagen innan och skulle gå ut till Tyskland dagen efter. Något poliserna som kontrollerade ekipaget inte direkt hade någon anledning att betvivla. Däremot hade chauffören missat en viktig detalj då det gäller cabotagetransporter; korrekt ifylld dokumentation.

Ett inledande samtal kan leda till en flera timmar lång kontroll om dokumentationen inte är korrekt.

Den dokumentation chauffören visade upp saknade en eller flera nödvändiga uppgifter (exempelvis namn, adress, leveransort, registreringsnummer). Polisens bedömning upprörde chauffören. Han menade att han var noga med att inte kör fler transporter än vad som tillåts inom ramarna för cabotage och att det känns orättvist att falla på ofullständig dokumentation.

– Det är hårt, säger han.

Korrekt dokumentation är dock en av grundpelarna i cabotagetrafiken menar Richard Karlsson.

– De utländska åkerierna kör faktisk inrikestrafik utan svenskt trafiktillstånd och då måste man kunna visa upp rätt ifylld dokumentation.

På torsdagen flyttade polisen sin kontroll till Flåssmyrs kontrollplats vid Skånes Fagerhult. Här avslöjades två olagliga cabotagetransporter. Ett av ekipagen hade kommit in från Tyskland och lastat upp den halvfulla trailern i Malmö på sin väg norrut genom Sverige. Enligt regelverket måste dock en internationell transport vara helt avslutad innan man kör en cabotagetransport.

 

Richard Karlsson berättar att de olagliga cabotagetransporter man avslöjar numera allt mer är av karaktär som i ovanstående fall.

– De där som kör här veckor i sträck ser vi allt mer sällan, säger han.

Numera handlar det oftare om brister i dokumentationen och feltolkning(?) av reglerna.

– Inte minst har vi många som säger sig köra i kombitrafik när det i själva verket handlar om cabotagetrafik.

Utöver dessa olagliga cabotagetransporter avslöjades ett flertal chaufförer som inte betalat vägavgiften, några fall av bristande lastsäkring och andra brister som mer eller mindre är vardagsmat för trafikpolisen i Helsingborg.

– Det är som att fiska i ett akvarium, konstaterade en av poliserna.

Med håv av allt att döma.

 

Fakta:

De olagliga cabotagetransporterna leder till förskottsinbetalning av sanktionsavgifter på 40 000 kronor vardera. Det är sedan upp till Transportstyrelsen att utreda fallen för att se om pengarna ska betalas tillbaka eller tillfalla statskassan.

Obetald vägavgift kostar 3000 kronor i böter.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*