annons
Hem » Notiser » Tuffare miljökrav på svensk diesel

Tuffare miljökrav på svensk diesel

Sommaren 2018 infördes krav på reduktionsplikt i den diesel som tankas i Sverige. Denna innebär att drivmedelsbolagen måste blanda i bränsle, som är tillverkad av förnybar råvara, i sin diesel.

Från start var reduktionsplikten 19,3 procent och just nu är den 21 procent. Eftersom mängden växthusgaser ska minska med 21 procent jämfört med fossil diesel – och inget bränsle är helt fossilfritt om man ser på hela vägen från råvara till drivhjul  – så krävs det att man idag blandar i 25 till 30 procent HVO och/eller RME i den diesel som tankas vid pump.

Detta har påverkat priset på förnybara drivmedel och en effekt av detta är mängden HVO100 som tankas i Sverige har minskat.

Så sent som i fredags gav regeringen också besked om att tuffare krav. I ett pressmeddelande berättar de att reduktionsplikten på diesel höjs från 21 till 26 procent och att på bensin höjs den från 4,2 till 6 procent.

Någon exakt tidpunkt är inte bestämd ännu, men det blir tidigast 30 juni 2021. Johan G Andersson VD på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI flaggar för att det kan vara kort om tid.  

– Branschen välkomnar beskedet om en ambitiös reduktionsplikt som skapar förutsättningar för att investera i biodrivmedel. De nya nivåerna för 2021 är fortfarande gränsfall när det gäller framförhållning och planeringshorisont. En reduktionsplikt för flyget är också ett steg i rätt riktning, men också viktigt att resten av Europa följer efter.

Det senare gäller kanske också diesel där regeringen fram till 2030 vill höja reduktionsplikten till hela 66 procent. För bensin och flygbränsle är samma mål 28 respektive 27 procent.

Biodrivmedel är som bekant dyrare att producera än fossila bränslen. Och den ökade produktkostnad som uppstår då reduktionspliken ökar från 21 till 26 procent hoppas regeringen på att kunna möta genom att fram till 2022 pausa den BNP-indexerade skatteökningen på diesel och bensin.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*