annons
Hem » Notiser » Tufft för män, gamla och oskyddade i trafiken

Tufft för män, gamla och oskyddade i trafiken

Under 2015 dog 259 personer i vägtrafiken jämfört med 270 året innan. 78 procent av dem var män. Närmare hälften var oskyddade trafikanter. Tre fjärdedelar av alla cyklister som omkom i trafiken var äldre än 50 år.

Antalet oskyddade trafikanter som dött i trafiken har ökat sedan år 2000. I fjol uppgick de till nästan 50 procent. Fler motorcyklister omkom under 2015 än året innan, men färre mopedister, cyklister och gående (se figur nedan). Anmärkningsvärt för de omkomna cyklisterna är den höga medelåldern; 76 procent var äldre än 50 år. Ingen var under 18 år.

Trafikanalys officiella statistik om vägtrafikskador 2015 visar att 259 personer dödades i vägtrafiken, 2 445 personer skadades svårt och 17 198 skadades lindrigt. Utöver det omkom 23 personer på grund av självmord samt 25 personer som varit med i en trafikolycka men där dödsorsaken varit sjukdom.

Antalet omkomna i vägtrafiken har legat stabilt runt 260-270 personer under tre år. För att nå etappmålet inom Nollvisionen om maximalt 220 omkomna år 2020 krävs att antalet omkomna under kommande år minskar i samma takt som under det senaste decenniet, det vill säga 4 procent per år.

Av de som dödades i vägtrafikolyckor under 2015 var 78 procent, eller 201 personer män, 58 var kvinnor. Av de omkomna var 16 barn under 18 år.

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*