annons
Hem » Notiser » Tufft för Scania efter Corona, nu minskas personalen med 5000

Tufft för Scania efter Corona, nu minskas personalen med 5000

Första halvåret av 2020 präglades starkt av coronavirusets utbrott och dess följdeffekter i form av lägre efterfrågan och minskad produktion, berättar Scania i en pressrelease.

Så här sammanfattar Scania de sex första månaderna av 2020:

  • Nettoomsättningen minskade med 24 procent till MSEK 58 469 (77 271)
  • Rörelseresultatet minskade med 70 procent till MSEK 2 813 (9 444)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 1 867 (3 638) för Fordon och Tjänster
  • I det andra kvartalet 2020 sjönk nettoomsättningen med 38 procent till MSEK 25 418 (41 179) och rörelseresultatet minskade till MSEK -192 (5 237)

Och så här kommenterar VD Henrik Henriksson:

“Perioden präglades starkt av coronavirusets utbrott och dess följdeffekter i form av lägre efterfrågan och minskad produktion. Både försäljning och lönsamhet påverkades därmed negativt. De kraftfulla åtgärder som företaget har vidtagit har dämpat den negativa effekten. I andra kvartalet 2020 minskade nettoomsättningen med 38 procent till 25,4 miljarder kronor och rörelseresultatet till negativa 192 miljoner kronor. För första halvåret 2020 minskade nettoomsättningen till 58,5 miljarder kronor och resultatet till 2,8 miljarder kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 4,8 procent.

Under första halvåret 2020 minskade fordonsleveranserna med 41 procent med lägre volymer till i stort sett samtliga regioner. Scanias serviceintäkter minskade med 5 procent till 13,5 miljarder kronor under det första halvåret 2020. Financial Services redovisade ett minskat rörelseresultat på MSEK 476 (737), på grund av avsättningar för osäkra fordringar, vilket återspeglar den finansiella påverkan som coronaviruset har på våra kunder.

Efter ett fullständigt stopp i Scanias globala produktion under våren då all tillverkning låg nere på grund av komponentbrist och störningar i leverantörs- och logistikkedjan följde en försiktig återstart på låga nivåer. Den orderbok som ansamlats till följd av avbrottet, som orsakats av pandemin, har ännu inte hunnit betas av. Därför planeras nu för att kompensera det produktionsbortfallet genom att öka produktionstakten.

Efterfrågeläget framåt är fortsatt osäkert. Orderingången på nya lastbilar påverkas av den ekonomiska utvecklingen i allmänhet vilken skiftar på olika håll i världen. En återhämtning i Asien märks och i vissa delar av Europa, medan det går mer trögt i Latinamerika. Den globala bussmarknaden har drabbats hårt av pandemin, i synnerhet efterfrågan på turist- och långfärdsbussar. För Engines däremot är efterfrågan stor och orderingången till och med överstiger föregående års nivåer.

Scania har hittills klarat utmaningarna med coronavirusets utbrott på ett bra sätt. Med snabba och resoluta åtgärder stoppades en rad projekt och aktiviteter för att minska kostnader och bevara kassaflödet. Att bedöma de långsiktiga effekterna av krisen är svårt och det kommer att dröja innan efterfrågan når samma nivåer som före krisen. Mot bakgrund av detta och för att säkerställa ett fortsatt lönsamt Scania som kan bidra till att driva omställningen mot ett hållbart transportsystem pågår nu ett intensivt och omfattande arbete med att anpassa Scanias kostnadsstruktur mer långsiktigt. Som meddelats under kvartalet står vi nu inför den tuffa åtgärden att minska organisationen med omkring 5 000 medarbetare globalt.“

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*