annons
Hem » Artiklar » Logistik » Tunnel Helsingborg-Helsingör aktualiserad igen

Tunnel Helsingborg-Helsingör aktualiserad igen

Sverige och Danmark har enats om att fortsätta att utreda vilka nyttor en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan ge. Kapaciteten på Öresundsbron räcker ett bra tag till, men en ny fast förbindelse kan ge andra positiva effekter.

Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har persontrafiken över Öresund nästan fördubblats. Frågan har väckts om hur länge brons kapacitet räcker, och om det behövs en ny fast förbindelse?

I september 2016 tillsattes en dansk-svensk arbetsgrupp från det danska Transportministeriet, Sverigeförhandlingen och Trafikverket. Deras utredning visar inte på några kapacitetsproblem på väg- eller järnvägssidan, som inte kan lösas med kompletterande investeringar på landsidan under överskådlig tid, fram till cirka 2050.

Men en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle korta restiderna och öka tillgängligheten och integrationen i den norra delen av regionen. Dagens situation med enbart en tågförbindelse över Öresund är sårbar. Ett längre avbrott för trafiken över Öresund skulle få stora konsekvenser, inte minst för godstrafiken.

– Uppdraget har öppnat för ett fördjupat samarbete mellan Danmark och Sverige på nationell nivå. Det är första gången som vi gjort så omfattande gemensamma prognoser av väg- och järnvägstrafiken över sundet. Det samarbetet kommer att fortsätta och utgöra en bra grund för samsyn kring kommande behov på båda sidor av sundet och hur vi kan lösa dem, säger Lennart Andersson, regional direktör i Region Syd i Trafikverket.

– Vi är överens om att man bör titta vidare på en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör men inte utifrån ett kapacitetsperspektiv utan utifrån andra aspekter som till exempel robusthet, en förbättrad bostadsmarknad, restidsvinster, arbetsmarknadsnyttor, miljönyttor, näringslivsnyttor, samhällsutveckling och sociala nyttor, säger HG Wessberg, Sverigeförhandlingen.

Den fortsatta utredningen ska analysera tunnelalternativ för bil och persontåg. Analysen ska bland annat gälla prognoser och marknadsstudier, trafikupplägg, möjliga finansieringslösningar, samt samhällsekonomi och nyttor av en ny fast förbindelse Helsingborg-Helsingör.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*