annons
Hem » Artiklar » Två åkerier krävs på 800 000 av Transportstyrelsen
Arkivbild. Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.

Två åkerier krävs på 800 000 av Transportstyrelsen

Två åkerier i Stockholms län krävs på 800 000 kronor vardera i sanktionsavgifter enligt kör- och vilotidsförordningen. Detta är de två första fallen där Transportstyrelsens sanktionsavgift landar på maxbelopp sedan taken höjdes från 200 000 kronor till 800 000 kronor i mars 2018. Avgiften får dock inte överstiga en procent av årsomsättningen.

Det första beslutet togs i början av november och vann laga kraft siste december. De rapporterade förseelserna hade ett värde på på 1,6 miljoner kronor, men det nya taket är alltså 800.000 eller en procent av omsättningen.  2018 redovisade åkeriet en omsättning på drygt 500 miljoner kronor och hade 124 anställda.

Transportstyrelsen som gjorde sin kontroll på oktober och november 2018 fann bland annat följande konstaterade överträdelser (de fem mest frekventa):

  • Vid 233 tillfällen har diagramblad eller förarkort använts felaktigt eller inte använts alls.
  • Vid 86 tillfällen har start- eller slutland inte angetts i färdskrivaren
  • Vid 48 tillfällen saknas det manuell inmatning av uppgifter trots att detta krävs.
  • Vid 47 tillfällen har en färdskrivare som inte besiktigats av en godkänd verkstad använts.
  • Vid 39 tillfällen har körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila har tagits.

I ett yttrande till Transportstyrelsen har man inget att invända mot en del av överträdelserna medan man anser att en del är felaktiga. Bland annat har åkeriet hävdat att en del av överträdelserna där diagramblad eller förarkort använts felaktigt handlat om körningar med asfalt och vinterväghållning. Transportstyrelsen anser dock inte att åkeriet kunnat styrka detta.

Efter att åkeriet skickat in sitt yttrande har myndigheten gett företaget rätt vid 66 fall av körning utan förarkort. Dessa klassades inte längre som överträdelser.

 

Det andra beslutet togs i mitten av november. Detta vann laga kraft 9:e januari. Här hade de förseelser som noterade vid kontrollen ett värde på lite drygt en miljon kronor. 2018 redovisade företaget en omsättning på 194,4 miljoner kronor. Man hade då 141 anställda.

Kontrollerna gjordes under samma period som i fallet ovan och Transportstyrelsen fann konstaterade överträdelser på 15 punkter. De fem mest frekventa var:

  • Vid 176 tillfällen har diagramblad eller förarkort använts felaktigt eller inte använts alls.
  • Vid 92 tillfällen har start- eller slutland inte angetts i färdskrivaren.
  • Vid 46 tillfällen har körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila har tagits.
  • Vid 42 tillfällen har dygnsvilan varit otillräcklig (mindre än 11 timmar), när reducerad dygnsvila inte medgetts.
  • Vid 30 tillfällen har diagramblad eller förarkort tagits ut när det inte varit tillåtet, vilket inte påverkat registreringen av relevanta uppgifter.

Transportstyrelsen underrättade åkeriet den 30 september 2019 om avsikten att påföra sanktionsavgift på sammanlagt 800 000 kronor. Den 21 oktober sökte åkeriet anstånd om ytterligare tid för ett yttrande. Något sådant kom aldrig in till Transportstyrelsen.

Åkeriet har dock lämnat uppgifter gällande två fall som man menar är felaktiga. Båda handlar om fall där Transportstyrelsen menar att företaget inte gjort uppgifter tillgängliga för kontroll. Sammanlagt konstaterade Transportstyrelsen 19 sådana fall.

I ena fallet menar åkeriet att man inte använt det aktuella fordonet i sin verksamhet. Transportstyrelsen anser dock att åkeriet inte kunnat visa bevis på varför fordonet inte skulle ingå i kontrollen

Det andra fallet handlar om att en chaufför, som inte var anställd av åkeriet, åkt med i en av åkeriets lastbilar och då använt sitt förarkort. Myndigheten menar att åkeriet är skyldigt att skicka in material för de chaufförer som framför åkeriets fordon – oavsett om de är anställda eller ej. Ett undantag skulle kunna vara att chauffören använde lastbilen utanför åkeriets verksamhet. Något material som visar på detta har dock inte lämnats in.

Åkerierna har 30 dagar på sig att betala in sanktionsavgifterna efter att besluten vunnit laga kraft.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*