annons
Hem » Artiklar » Tyskt avgiftsundantag för gasdrivna lastbilar förväntas förlängas

Tyskt avgiftsundantag för gasdrivna lastbilar förväntas förlängas

Tyska Förbundsdagen och Förbundsrådet förväntas förlänga undantaget för naturgasfordon på över 7,5 ton från motorvägsavgifter (MAUT) till den 31 december 2023. Undantaget infördes den 1 januari 2019

Karl Holmeier, ledamot i Förbundsdagen samt i Förbundsdagens trafikutskott, bekräftar enligt Iveco planerna på att förlänga den avgiftsfria körningen för tunga lastbilar på motorvägarna.

Om förslaget godkänns av Förbundsdagen och Förbundsrådet som, enligt Holmeier är förväntat, kommer fordon på över 7,5 ton som kör på komprimerad och flytande naturgas (CNG och LNG) att undantas från motorvägsavgift fram till den 31 december 2023.

Förlängningen gynnar transportföretag som har Ivecos tunga Natural Power-lastbilar i sina vagnparker, både vid körning i Tyskland och internationellt, till följd av landets centrala läge vid knutpunkterna för de viktigaste europeiska trafikkorridorerna. Det gynnar naturligtvis även andra som kör tunga fordon som drivs med fordonsgas som är det gemensamma namnet på naturgas och biogas i Sverige.

– På Iveco välkomnar vi nyheten om att den tyska Förbundsdagens trafikutskott har presenterat ett nytt förslag för behandling i Förbundsdagen om att förlänga undantaget från avgifter för tunga naturgaslastbilar, säger Thomas Hilse, Iveco Brand President. Det slutgiltiga beslutet förväntas komma i juni och skulle innebära ett tydligt erkännande av de miljömässiga fördelarna med denna teknik på vägen mot nollutsläpp. LNG-infrastrukturen växer genom att allt fler nya tankstationer tillkommer, likt den som nyligen öppnades i Berlin Potsdam. Tillsammans med det växande distributionsnätet och dagens statliga stöd till detta bränsle skulle förlängningen ge en tydlig signal till våra kunder om att omställningen till LNG-transporter inte kan stoppas – och med biogas blir transporterna utsläppsfria.

Nya Iveco S-way NP för fjärrtrafik i fullständig LNG-version är det fordon som på ett perfekt sätt drar nytta av undantaget. Den är en tunga lastbil som är speciellt konstruerad för långdistanstransporter samtidigt som den också har en räckvidd på upp till 160 mil. Iveco S-way lanserades 2019.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*