annons
Hem » Notiser » Unga män mest benägna att navända mobilen i bilen

Unga män mest benägna att navända mobilen i bilen

I Michelins årliga SIFO-undersökning ställdes ett antal frågor om hur bilisterna använder sig av mobilen och dess funktioner när de kör bil. 28 procent av de dryga 1 000 som deltog i undersökningen svarar att de någon gång har skickat ett sms samtidigt som de kör bil, vilket är något lägre om man jämför med förra årets siffror (34 %).

– Kanske ett litet hopp om att de nya strängare reglerna för användning av mobiltelefonen i bilen som trädde i kraft 2013 har fått effekt. Vi vill ändå uppmärksamma denna viktiga trafiksäkerhetsfråga och samtidigt uppmana bilisterna att fokusera på sin körning. Det kan rädda liv, säger Lotta Wrangle, Presschef på Michelin i norden.

I åldersgruppen 18 – 29 år är det hela 58 procent som någon gång skickat sms och 29 procent har även tagit bilder från förarsätet.

Åldersgruppen 18 – 29 år är även de som använder sig mest av sociala medier, såsom Facebook, Twitter, Instragram eller Snapchat, när de kör bil, 31 procent jämfört med snittet för Sverige som ligger på 10 procent.

Det är de som bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som mest använder sig av mobilen och dess funktioner när de kör. Jämför man männen och kvinnorna så är männen de stora mobilanvändarna i bilen.

I den äldre målgruppen 65+ är man mer avhållsam till att använda mobilen och dess funktioner under bilkörningen, bara 2 procent har någon gång skickat ett sms när de kör. Denna siffra är lika låg i alla Nordiska länder (Norge 3%, Finland 6%, Danmark 1%).

Tittar man på skillnader mellan de nordiska länderna så skiljer de sig inte så mycket åt, förutom i Danmark där användningen av mobilen i bilen är lägre. I Finland har 29 procent skickat sms, Norge 26 procent medan siffran i Danmark är 18 procent. De som tagit bilder i Finland är 16 procent, Norge 13 procent och Danmark 6 procent. För sociala medier var siffran i Finland 9 procent, Norge 10 procent och Danmark 4 procent.

Från och med den 1 december 2013 skärptes kraven på att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Man får bara använda sådan utrustning om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Enligt de nya reglerna får förare ”vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter.”

FN’s trafiksäkerhetssatsning
Genom att lyfta upp frågor kring trafiksäkerhet med lokal relevans vill Michelin bidra till FN och WHO’s trafiksäkerhetssatsning ”Decade of Action for Road Safety 2011-2020” vars mål är att på sikt minska antalet (1.3 miljoner människor) som förolyckas i trafiken varje år.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*