annons
Hem » Artiklar » Unik biogasanläggning i Nymölla

Unik biogasanläggning i Nymölla

Idag invigs en unik biogasanläggning i Nymölla i nordöstra Skåne. Den är resultatet av ett partnerskap mellan energibolaget Gasum och Stora Enso. Genom att omvandla processvatten från Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla till flytande biogas (LBG) kommer anläggningen att producera förnybart bränsle för bland annat vägtransporter.

Planerna inleddes 2018 när de två företagen undertecknade ett avtal om att tillåta Gasum att bygga en biogasanläggning bredvid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla i södra Sverige. Biogas är ett förnybart bränsle som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionella fossila bränslen som exempelvis diesel. 

– Drivkraften bakom detta banbrytande projekt var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar. Efterfrågan på renare bränslen och transporter är enorm – byggandet och invigningen av anläggningen kommer att göra det möjligt för biogas att uppnå den industriella skala som krävs för uppfylla behoven inom sjöfarten, tunga transporter och andra industriella aktörer som vill minska sitt koldioxidavtryck” säger Johanna Lamminen, VD på Gasum i ett pressmeddelande

Den totala investeringen i Nymölla uppgår till nästan 320 miljoner kronor. Gasum investerar 270 miljoner kronor, Stora Enso 50 miljoner kronor. Och via Klimatklivet bidrar Naturvårdsverket med 121,5 miljoner av Gasums investering. Klimatklivet, som finansieras av svenska staten, är ett initiativ för stöd till lokala och regionala innovationer för att minska utsläppen av koldioxid

Öppnandet av biogasanläggningen bidrar till att produktionen av flytande biogas (LBG) i Sverige når industriell skala. Sedan tidigare finns det en ganska stor produktion av komprimerad biogas (CBG) i små och medelstora anläggningar runt om i landet. Den LBG som produceras i Nymölla efterfrågas inom flera sektorer, och bland annat då vägtransporter där antalet lastbilar som körs på flytande gas ökat de senaste åren. 

 

 

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*