annons
Hem » Notiser » Utsläppen från transporter i Sverige fortsätter minska
Arkivbild. Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.

Utsläppen från transporter i Sverige fortsätter minska

I Trafikanalys årliga uppföljning av hur transportsystemet utvecklas framgår att mycket har utvecklats i en positiv riktning. Av 31 olika nyckelmått för en långsiktigt hållbar transportförsörjning som Trafikanalys följer, har tio utvecklats positivt och bara fyra har haft en negativ utveckling sedan de transportpolitiska målen antogs av Riksdagen 2009.

Några exempel på positiva utvecklingstendenser är enligt ett pressmeddelande att transporterna blivit mer ekonomiskt överkomliga för befolkningen i genomsnitt, och att utsläppen av växthusgaser från resor och transporter i Sverige fortsätter att minska.

– All positiv utveckling går dock inte så fort som det skulle behövas. Det är till exempel inte sannolikt att etappmålen för trafiksäkerhet och minskade utsläpp av växthusgaser kommer att nås i tid, säger Anders Brandén Klang, som varit projektledare för uppföljningen.

De nyckelmått som har haft en negativ utveckling sedan 2009 är kopplade till företagens transporter i en internationell jämförelse, till den upplevda tryggheten i transportsystemet, till tecken på en minskad andel fysiskt aktiva transporter (gång och cykling) och till ökande klimatutsläpp från internationella transporter.

Ytterligare ett antal nyckelmått uppvisar ingen tydlig utvecklingsriktning, och har därmed inte närmat sig långsiktigt hållbar transportförsörjning. De olika hållbarhetsaspekterna kan inte kompensera för varandra, så den sammanvägda bedömningen är att vi, trots viss positiv utveckling, inte har närmat oss en långsiktigt hållbar transportförsörjning ännu.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*