annons
Hem » Artiklar » Logistik » Vätgastankställe i Linköping vid E4 förbereds

Vätgastankställe i Linköping vid E4 förbereds

Tekniska verken i Linköping och Linköpings kommun undersöker nu förutsättningarna för en eventuell anslutning till Nordic Hydrogen Corridor. Kommunen blir därmed den fjärde av åtta städer i landet, som visat intresse för att kvalificera sig som nod i en EU-finansierad vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna, berättas i en pressrelease.

Nordic Hydrogen Corridor (NHC) är ett initiativ för vätgas inom transport i Sverige och delfinansieras av EU-
programmet Connecting Europe Facility (CEF). Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Bakom projektet står Vätgas Sverige, Statkraft, Everfuel samt Hyundai och Toyota. De övriga orterna
som hittills anslutit sig till NHC initiativet är: Trelleborg, Markaryd samt Uddevalla.

Tekniska verken har tecknat ett samarbetsavtal med NHC, som innebär utredning av en vätgastankstation i Linköping, uppstart av ett antal bränslecellsfordon samt fortsatt arbete för nollemissionstransport.

– Linköpings ambitioner med arbetet är att stötta EU:s klimatmål, att bidra till en klimatomställning i stort och kontinuerligt arbeta för en transportsektor med låga koldioxidutsläpp. Satsningen på en vätgasmack i Linköping är en del av detta. Att kunna erbjuda både medborgare och besökare att tanka vätgas i kommunen, ligger helt i linje med vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Mile Elez, teknisk direktör på Tekniska verken i Linköping.

Linköping har som klimatmål att uppnå koldioxidneutralitet 2025 och flera företag på orten stöttar initiativet, däribland Tekniska verken. Bland annat har orten satsat på en utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla, vindkraftsparker, solcellsparker och biogasförsäljning. Men fler initiativ behövs och där kommer energibärare som el och vätgas vara viktiga inom exempelvis industri- och transportsektorn.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Linköping. Kommunen visar på handlingskraft och en vilja att tänka nytt och klimatsmart. Linköpings strategiska läge vid E4, innebär att landets tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, binds samman i en vätgaskorridor, säger Pawel Seremak, projektledare för NHC.

Omkring 40 kommuner och städer har uttryckt sitt intresse att delta i NHC och tillsammans med Trelleborg,
Uddevalla och Markaryd har nu även Linköping kommit närmare ett beslut om etablering av en vätgastankstation. Partnerna inom NHC arbetar vidare med att utreda de mest kvalificerade orterna innan man fattar investeringsbeslut och går över i implementeringsfas. Den totala budgeten uppgår då till 200 miljoner SEK.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*