annons
Hem » Artiklar » Vi har inte råd att hålla E4 halkfri
Halkolycka på E4 norr om Jönköping idag tisdag

Vi har inte råd att hålla E4 halkfri

Trailers redaktion har under den här veckan följt upp och analyserat kvaliteten på halkbekämpningen med fokus på E4, då den är en klass 1 väg och Sveriges viktigaste transportled. Efter en vecka där vi bland annat följt upp en halkolycka mellan Värnamo och Ljungby och även kört E4 den aktuella dagen vid ungefär samma tid som den tragiska olyckan inträffade. Det var en personbil som tappade fästet på den delen av E4 som är 1+2 väg och blev påkörd av en lastbil som inte kunde stanna. Vi beskrev väglaget som glashalt efter vår resa och fick medhåll av både polisen, räddningstjänsten och bärgaren.

Vi talade ett antal gånger med Trafikverkets pressjour under den aktuella dagen och slutligen återstod att konstatera att entreprenören gjort sitt jobb på den aktuella sträckan och att Trafikverket inte har någon kritik mot entreprenören. Istället säger man att det är ekonomiska- och miljöskäl som gör att man inte kan göra en mer kraftfull insats i rådande vädersituation.

Så här beskriver Trafikverket reglerna för halkbekämpningen på aktuella sträckan:

”E4:an genom Skåne och Småland har den högsta klassen, dvs. stadradklass 1.

Kraven för körfälten den standardklassen är enl. följande.

Vid uppehållsväder och vid en vägytetemperatur varmare än – 6 grader, så ska det vara snö och isfritt.

När det är nederbörd i luften så har vi krav på åtgärdstider från när ett startkriterium har inträffat.

Vid snöfall så är stratkriteriet 1 cm snö och då börjar åtgärdstiden löpa. På vägar i stdklass 1 har man en åtgärdstid på 2 h.

Efter avslutat snöfall så har man således 2 h på sig innan vägen återigen ska vara snö och halkfri. Under pågående snöfall så ska åtgärder utföras om startkriteriet åter är uppfyllt efter avslutad runda.

Är det lite snöfall som inte kommer upp i 1 cm eller att det regnar på en kall vägyta så inträffar det ett startkriterium när körbanan har ett friktionstal på  0,30.

Åtgärdstiden för halkbekämpning i det här fallet är också 2 h. Under pågående nederbörd så ska åtgärder utföras om startkriteriet åter är uppfyllt efter avslutad runda.

Våra krav innebär således att man i samband med nederbörd inte kan förvänta sig halkfria vägar.

I samband med snöfall, regn på kalla vägar eller underkylt regn så kommer det inte att vara halkfritt på våra vägar.

I det aktuella fallet på E4 norr om Lagan så var förutsättningarna sådan att väderprognosen talade om att det under eftermiddagen skulle komma in nederbörd i form av snö.

Vägarna var före nederbörden snustorra. I samband med att snöfallet kom in vid ca 12.30 så startades halkbekämpning upp.

Den aktuella platsen är ju på vår 2+1 väg och olyckan hände i södergående riktning.

Vi har GPS på våra halkbekämpningsfordon , vilket innebär att vi har koll på när saltbilen passerade aktuell plats.

Bilen passerade i norrgående riktning kl. 13.23 och i södergående riktning kl. 13.59. Man halkbekämpade med en normal saltgiva vid de väderförutsättningarna som var.

Efter avslutad runda så återvände bilen till Ljungby.  Vädret förändrades från kall snö till blötare snö och sedan snöblandat regn. Detta gjorde att saltet tvättades ur och Beredskapshavaren gjorde bedömningen att man skulle köra en saltrunda till.

Bilen passerade aktuell plats i norrgående riktning kl. 16.03 och sedan när den skulle köra söderut så var det stopp beroende på att olyckan inträffat.

Väderförutsättningar med snöblandat regn/ regn / underkylt regn på kalla vägar är bekymmersamma, men vår bedömning är att vår Entreprenör har gjort det som förväntas av dem i den aktuella vädersituationen.”

Vi ställde å motfrågan om vad som skulle ha krävts för att hålla sträckan halkfri den aktuella dagen och fick svaret:

”Med de väderförutsättningar som var så kommer man inte kunna garantera att hålla vägen helt halkfri. Detta är som sagt den högsta std-klassen vi har och det är givetvis samhällsekonomiska bedömningar som ligger bakom vilken standard vi erbjuder på vägnätet.

Teoretiskt så skulle man kunna ha dubbelt med resurser för att minska åtgärdstider och höja saltgivorna ordentligt, men här har vi också en miljöaspekt som inte är försumbar och saltets påverkan på vattentäkter/ grundvatten är också en viktig fråga för Trafikverket.”

En kommentar

  1. Staten borde se över skattepengarna å lägga mer på våra vägar. Tex. Låt snörjöjarna ploga först å sanda med lite salt i första hand. Detta gjordes förr å vägarna var mycket bättre.
    Samt Vid denna årstid även Stoppa de fordon som ej har rätt däck å köra på våra vägar. Detta leder då till att många utländska fordon blir stående å svenska åkare kan kräva mer från vår ( lekskola Staten)

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*