annons
Hem » Notiser » Volkswagen återkallar gasdrivna Caddy

Volkswagen återkallar gasdrivna Caddy

Volkswagen återkallar alla gasdrivna Caddy av 2010 års modell och äldre. Även gasdrivna Touran och Passat återkallas.

Anledningen är att det inte finns några garantier för att gastankarna kontrolleras (exempelvis med avseende på läckage eller korrosion) vid en bilbesiktning i de olika EU-länderna.

Gastankarna sitter enligt ett pressmeddelande placerade under golvet där de utsätts för yttre påverkan som kan förkorta deras livslängd. Gasbehållarna måste därför kontrolleras regelbundet i enlighet med Volkswagens servicescheman. Alla eventuellt korroderade gastankar kan i förekommande fall då bytas ut utan dröjsmål. Om inspektionen av gassystemet inte utförs, eller inte görs tillräckligt noggrant, kan eventuell korrosion på behållarna förbli oupptäckt.

Detta medför att det finns risk för att ett skadat ytterhölje i vissa av dessa bilar inte längre ger det korrosionsskydd som krävs. Fortlöpande korrosion leder till att väggens tjocklek hela tiden minskar. Om väggen blir för tunn, kan detta leda till att gastanken brister.

I Tyskland har kontroller (enligt ECE-standarden) av hela gassystemet utförts vid den ordinarie kontrollbesiktningen av fordonet sedan i december 2014. Reglerna för vad den obligatoriska kontrollbesiktningen ska omfatta skiljer sig åt mellan olika länder dit bilarna exporteras. I Sverige ingår inte en sådan kontroll i samband med bilbesiktningen.

Ägare av de aktuella modellerna ombeds i ett brev som Volkswagen skickar ut att boka tid hos sin auktoriserade verkstad för byte av gastanken. I detta brev rekommenderas också alla berörda ägare av en Touran av årsmodell 2006 till 2009 att som en försiktighetsåtgärd endast köra sina bilar i bensindriftsläget till dess arbetet utförts. I Sverige berörs cirka 6 200 bilar. Ytterligare 6 000 bilar har redan fått sina tankar inspekterade och utbytta i samband med en tidigare pågående serviceaktion. Dessa omfattas därför inte av den nya återkallningsaktionen.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*