annons
Hem » Artiklar » Volvo väljer eldrivna lastbilar för närdistribution

Volvo väljer eldrivna lastbilar för närdistribution

Under 2019 kommer Volvo Lastvagnar att börja sälja eldrivna lastbilar i Europa, och de första enheterna ska tas i bruk redan i år i samarbete med utvalda referenskunder, går Volvonu ut med i ett pressmeddelande. Eldrivna lastbilar minskar buller- och avgasnivåerna drastiskt samt banar väg för nya sätt att hantera logistiken på. Fler transportuppdrag kan utföras på nätterna, vilket innebär att färre lastbilar måste tävla om utrymmet i trafiken under rusningstid. – Elektromobilitet är helt i linje med Volvo Lastvagnars långsiktiga arbete för hållbara stadsmiljöer och nollutsläpp, säger Volvo Lastvagnars vd, Claes Nilsson.

Claes Nilsson, vd Volvo Lastvagnar.

– Genom att använda eldrivna och tystgående lastbilar för varutransporter i städerna löser vi en rad olika utmaningar samtidigt. Utan störande buller- och avgasutsläpp blir det möjligt att köra i känsligare delar av stadskärnan. Det går också att köra transporter under tider på dygnet då trafiken inte är så tät, exempelvis sena kvällar och nätter. Detta minskar belastningen på vägarna under rusningstrafik på dagtid, vilket gör att både vägnätet och fordonen kan utnyttjas mer effektivt än i dag, säger Claes Nilsson.

I projektet Off Peak City Distribution, som nyligen genomfördes av Stockholms Stad och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), har man undersökt effekterna av varutransporter nattetid i centrala Stockholm. Det visade sig att eftersom lastbilarna undvek rusningstrafiken tog det endast en tredjedel så lång tid som normalt att utföra transportuppdragen.

För att förbättra livskvaliteten i städerna är det nödvändigt att införa mer hållbara transportlösningar. Med väl genomtänkt logistik och ett mer effektivt utnyttjande av vägarna på kvällar och nätter är det också möjligt att byta ut en hel del mindre fordon mot färre, men större, fordon, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp och mindre trafik. En distributionslastbil har lite mer än tio gånger så hög lastkapacitet som en vanlig varubil. Om en större del av transportuppdragen kan utföras på tidpunkter då färre trafikanter befinner sig ute på vägarna minskar också risken för olyckor avsevärt.

Jonas Odermalm, ansvarig för produktstrategi inom medeltunga fordon vid Volvo Lastvagnar.

– Vår teknik och kompetens inom elektromobilitet bygger på beprövade kommersiella lösningar som redan används i Volvos eldrivna bussar och lösningar som lanserades i Volvos hybridlastbilar redan 2010. Själva fordonen utgör endast en del av det som behövs för att genomföra storskalig elektrifiering. Att säkerställa hållbara transporter på lång sikt är en komplex utmaning som kräver ett brett spektrum av helhetsinriktade åtgärder. Vi har ett nära samarbete med kunder, städer, leverantörer av infrastruktur för laddning samt andra viktiga intressenter för att skapa de nödvändiga ramarna för eldrivna lastbilar, säger Jonas Odermalm, ansvarig för produktstrategi inom medeltunga fordon vid Volvo Lastvagnar.

– Vi betraktar full elektrifiering för stadsdistribution som det första steget. Samtidigt arbetar vi också med att elektrifiera andra typer av transportområden. Det här är bara början, avslutar Claes Nilsson.

Bakgrund
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och FN kommer cirka 60 procent av jordens befolkning, det vill säga cirka 5 miljarder människor, att bo i städerna år 2030. Det är en ökning på lite mer än 1 miljard jämfört med dagens nivåer. Den snabba urbaniseringen kommer att ställa enorma krav på trafiksystemen, som i många fall redan nu har svårt att tillgodose behoven. I EU beräknas kostnaderna för trafikstockningar och relaterade trafikproblem uppgå till cirka 100 miljarder euro per år.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*