annons
Hem » Notiser » Volvo och Daimler har presenterat sin utvecklingsplan för bränsleceller

Volvo och Daimler har presenterat sin utvecklingsplan för bränsleceller

På torsdagen presenterade Daimler Truck AG och Volvokoncernen officiellt grunddragen i sin utvecklingsplan för cellcentric, som är de båda företagens nya gemensamma samriskföretag på området bränsleceller.  

Enligt ett pressmeddelande är målet att bli en ledande global tillverkare av bränslecellssystem för både fjärrtransporter och andra användningsområden. Produktionen är planerad att inledas 2025. För att påskynda lanseringen av vätgasbaserade bränsleceller kräver de två ägarna av cellcentric ett politiskt ramverk för vätgas inom EU, så att tekniken kan bli en kommersiellt gångbar lösning.  

Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen kommer rena batterielektriska och vätgasbaserade bränslecellslastbilar att komplettera varandra, beroende på de enskilda kundernas behov. Batteridrift kommer främst att användas för lägre lastvikter och kortare sträckor, medan bränslecellsdrift kommer att bli förstahandsvalet för tyngre laster och längre avstånd. 

– Vätgasdrivna elektriska bränslecellslastbilar kommer att bli avgörande för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter i framtiden. I kombination med rent batterielektriska drivlinor hjälper det oss att erbjuda kunderna de bästa, verkligt lokala, koldioxidneutrala fordonslösningarna, beroende på hur kundens användningsområde ser ut. Detta är inte möjligt med enbart batterielektriska lastbilar, säger Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Truck AG och styrelseledamot i Daimler AG.  

– Det måste finnas ett större samarbete mellan offentliga och privata intressenter för att utveckla den erforderliga tekniken och infrastrukturen, och därför kräver vi att beslutsfattare och regeringar över hela världen agerar på ett enhetligt sätt så att vi tillsammans kan göra tekniken med vätgasbränsleceller till en framgång. Samarbeten som cellcentric är avgörande för vårt arbete med fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter, säger Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen. 

Kravet från lastbilstillverkarna är att cirka 300 vätgasstationer med hög prestanda och som lämpar sig för tunga fordon utvecklas senast år 2025 och att det senast år 2030 ska finnas 1 000 stationer för tankning av vätgas i Europa. 

Eftersom koldioxidneutrala lastbilar för närvarande är betydligt dyrare än vanliga fordon behövs det ett politiskt ramverk för att säkerställa att det finns en efterfrågan och att priserna blir överkomliga. Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen bör detta innefatta incitament för koldioxidneutral teknik och ett beskattningssystem baserat på kol- och energiinnehåll. Ett system för handel med utsläppsrätter kan vara ytterligare ett alternativ. 

Just nu konceptualiserar cellcentric planerna för storskalig serietillverkning. Mer information och ett beslut om placering kommer att meddelas under 2022. Som ett viktigt steg på vägen mot serietillverkning förbereds just nu en för-serietillverkning på en ny anläggning i Esslingen utanför Stuttgart. Parallellt skalar cellcentric upp den pågående prototyptillverkningen. 

Daimler Truck AG:s och Volvokoncernens mål är att börja med kundtester av bränslecellslastbilar om cirka tre år och att serietillverkningen av bränslecellslastbilar ska vara i gång under den andra hälften av det här årtiondet. Alla fordonsrelaterade aktiviteter genomförs oberoende av varandra, eftersom de båda företagen förblir konkurrenter inom alla fordons- och produktprogram och i synnerhet när det gäller lösningarna för bränslecellsintegrering för samtliga produkter.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*