annons
Hem » Artiklar » Volvo och Renova testar självkörande sopbil
Bild: Cicci Jonson,

Volvo och Renova testar självkörande sopbil

Tillsammans med svenska miljöföretaget Renova undersöker och testar nu Volvo Lastvagnar hur automatiserade fordon kan bidra till en säkrare, effektivare sophantering och en bättre arbetsmiljö för förarna. Automatiken som testas är i huvudsak densamma som används i den självkörande Volvolastbil som trafikerar Kristinebergsgruvan i norra Sverige sedan hösten 2016.

– Att köra tunga fordon i tätbebyggda villaområden med trånga gator och oskyddade trafikanter, ställer naturligtvis väldigt höga krav på säkerheten även om farten inte är högre än normal gånghastighet. Sopbilen som vi nu testar läser kontinuerligt av sin omgivning och stannar direkt om det dyker upp ett plötsligt hinder i vägen. Samtidigt skapar automatiken också bättre förutsättningar för föraren att hålla uppsikt över vad som händer i närheten av fordonet, säger Carl Johan Almqvist, ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar.

Bild: Cicci Jonson,

Första gången den automatiserade sopbilen används i ett nytt område sker körningen manuellt samtidigt som rutten kartläggs med hjälp av sensorer och GPS. Nästa gång det är dags för samma sträcka vet bilen exakt hur den ska köra och vid vilka sopkärl den ska stanna.

Bild: Cicci Jonson,

Vid första stoppet med automatiken aktiverad kliver föraren ur hytten, går till bilens bakparti, kör fram sopkärlet och sköter soptömningen via knapptryckningar precis som idag. När operationen är klar backar bilen själv till nästa soptunna på förarens kommando. Föraren går före samma sträcka till fots och har alltså full uppsikt över vad som sker i färdriktningen.  Men varför backa istället för att köra framåt?

Bild: Cicci Jonson,

– Genom att backa bilen kan föraren hela tiden vara i närheten av sopaggregatet istället för att behöva gå mellan bakparti och hytt varje gång bilen sätts i rörelse. Det sparar många steg på en arbetsdag. Och eftersom föraren slipper kliva i och ur bilen vid start och stopp minskar risken för arbetsskador som slitage på knän och leder, säger Hans Zachrisson, strategisk utvecklingschef på Renova.

Hans Zachrisson, strategisk utvecklingschef på Renova.

Backning är annars en ganska riskfylld manöver eftersom föraren kan ha svårt att se vad som rör sig bakom fordonet, även om det är utrustat med kamera. I vissa områden är det inte tillåtet att backa med tunga fordon av säkerhetsskäl, i andra krävs att en av förarna måste gå bakom lastbilen när den backar för att se att vägen är fri. Lösningen som testas har utvecklats för att uppfylla dessa krav. Eftersom sensorerna övervakar hela sopbilens närområde sker körningen lika säkert oavsett i vilken riktning bilen rör sig. Om gatan skulle vara blockerad av till exempel en personbil kan sopbilen själv manövrera runt hindret förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme på sidorna.

Tack vare att automatiken optimerar växling, styrning och hastighet kan bränsleförbrukning och emissioner sänkas.

Även om de tekniska möjligheterna finns återstår mycket forskning, testning och utveckling innan självkörande sopbilar kan bli en realitet. Det pågående samarbetsprojektet avslutas i slutet av 2017 och därefter väntar en noggrann utvärdering av funktionalitet, säkerhet och inte minst av hur väl den här typen av fordon accepteras av förare, andra trafikanter och kringboende. Sannolikt kommer självkörande fordon att introduceras tidigare i andra tillämpningar, där transportarbetet sker inom strikt avgränsade områden som till exempel gruvor och godsterminaler.

Fakta om projekt och fordon
– Samarbete mellan Volvo Lastvagnar och Renova.
– Fokus på säkerhet, effektivitet och arbetsmiljö.
– Fordon – självkörande Volvo FM för soptransporter.
– Utrustning – GPS och lidarbaserat system för kartläggning av rutt och kontinuerlig avkänning av området runt fordonet.
– Automatisk reglering av styrning, växling och hastighet.
– Automatiskt stopp vid hinder i vägen.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*