annons
Hem » Artiklar » Volvokoncernen ser tillbaka på ett bra 2019

Volvokoncernen ser tillbaka på ett bra 2019

”2019 var ännu ett bra år för Volvokoncernen”. Så börjar pressreleasen från Volvokoncernen. Koncernen ökade nettoomsättningen med 11% till 432 miljarder kronor och förbättrade sitt justerade rörelseresultat till 47,9 miljarder kronor (40,7) med en marginal på 11,1% (10,4). Under året fortsatte Volvokoncernen också att stärka sin finansiella ställning.

– Med ett operativt kassaflöde på 38,3 miljarder kronor avslutade vi året med en nettokassa på 62,6 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder. Vår förbättrade lönsamhet och starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att både investera i vår framtid och återföra kapital till våra aktieägare”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

DET FJÄRDE KVARTALET 2019
•    I Q4 2019 uppgick nettoomsättningen till 105,4 miljarder kronor (105,8). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 5%.
•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 9.223 Mkr (10.597), motsvarande en rörelsemarginal på 8,8% (10,0).
•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 9.379 Mkr (3.597).
•    Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 763 Mkr.
•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,27 kronor (1,26).
•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 19.856 Mkr (15.471).
•    Volvokoncernen och Isuzu Motors avser att bilda strategisk allians.

HELÅRET 2019
•    För helåret 2019 ökade nettoomsättningen med 11% till 432,0 miljarder kronor (390,8).
•    Det justerade rörelseresultatet uppgick till 47.910 Mkr (40.660), motsvarande en rörelsemarginal på 11,1% (10,4).
•    Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 49.531 Mkr (34.478).
•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 17,64 kronor (12,24).
•    Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 38.309 Mkr (26.597).
•    Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kronor (5,00) och en extra utdelning om 7,50 kronor per aktie (5,00).

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*