annons
Hem » Artiklar » VTI föreslår prestandakrav

VTI föreslår prestandakrav

VTI har på tittat på hur man kan öppna upp för tyngre och längre transporter på våra vägar. Detta för att minska miljöpåverkan per transporterat ton eller meter gods. I en rapport som precis släppts föreslår VTI att vi istället för att ha maximal längd och maximal totalvikt som begränsande faktor för vilka fordon vi tillåter i trafiken ska sätta upp prestandakrav på bilarna. Man föreslår krav på en viss acceleration, ABS, att ekipaget inte drar åt något håll vid inbromsning, givna kriterier för vad fordonet ska klara utan att välta, att fjädringen är så konstruerad att alla hjul alltid har kontakt med marken och har jämn viktfördelning, samt så litet negativ inverkan som möjligt på underlaget och chaufförens komfort. Man föreslår också stabilitetskrav och krav på hur noga ekipaget ska följa första axelns väg i en kurva, samt hur mycket överhänger får svänga ut.

Vi har precis fått en höjning av tillåtna totalvikten till 64 ton. Norge har 50 ton och Finland 74 ton. Debatten pågår för fult både vad det gäller längd och totalvikt. Vi tillåter längre fordonskombinationer än vad man gör i de flesta andra länder i Europa. VTI har gjort en omvärldsanalys och pekar på att länder som Australien, Nya Zeeland och Kanada använder sig av prestandakrav och Sydafrika har börjat använda kraven bland annat för fordon inom skogsnäringen.

I diskussionen i slutet av rapporten så föreslås en uppsättning av möjliga prestandamått som är kopplade till säkerhet och manövrerbarhet, och som ska utredas närmare i fortsättningen av projektet. En viktig aspekt är att undersöka de här måtten med hänsyn tagen till både hög och låg friktion och möjliga korrelationer mellan dem. De genomgångna regelverken för miljökrav och tunga fordon, det vill säga utsläpp, bränsleförbrukning och buller, är samtliga prestandabaserade. Den huvudsakliga frågan är därför huruvida nuvarande miljökrav kan omfatta även HCT-fordon eller inte.

Vägöverbyggnadens funktion och konstruktion beskrivs i rapporten tillsammans med tunga lasters koppling till nedbrytningsmekanismer. En väsentlig fråga för HCT-fordon är effekterna av när fler axlar passerar ett vägavsnitt omedelbart efter varandra. Detta är ett område där det saknas tillräckligt med kunskap. En annan viktig fråga gäller belastningen på broar, vilket är huvudskälet till de begränsningar på axelvikter och totalvikter som sätts för att undvika överbelastning.

Vad tycker du? Gå in på Veckans fråga i högerspalten och säg vad du tycker!

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*