annons
Hem » Artiklar » Widriksson lanserar hållbarhetsrapport
widriksson

Widriksson lanserar hållbarhetsrapport

Widriksson har tagit fram en hållbarhetsrapport som redovisar företagets hållbarhetsarbete. Det övergripande målet är en helt klimatpositiv verksamhet år 2030. Ett steg på vägen dit är att till nästa år vara klimatneutrala, vilket innebär att systematiskt minska de direkta koldioxidutsläppen till så nära noll som möjligt.

Syftet med rapporten är enligt ett pressmeddelande från åkeriet att på ett konkret sätt bidra till ett mer hållbart samhälle och hållbara transporter är ett självklart fokusområde i detta arbete. Det handlar om utsläpp, produktionseffektivitet och produktutveckling men också om trafiksäkerhet.

Det övergripande målet är att nå en helt klimatneutral verksamhet under närmaste verksamhetsåret och klimatpositiv verksamhet 2030. Widriksson uppnådde redan år 2017 delmålet att alla transporter ska vara fossilfria.

– Vi vill vara en förebild i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Många av våra kunder är stora internationella företag som ligger långt framme inom hållbarhetsområdet och därmed ställer höga krav på oss som partner. Genom att vara transparenta underlättar vi för kunderna samtidigt som vi ökar vårt interna fokus på att hela tiden jobba framåt och utvecklas, säger Johan Nyblom, vd Widriksson Logistik.

Åkeriets hållbarhetsarbete är inriktat på tre fokusområden: Hållbara transporter, Attraktiv arbetsgivare och Ansvarsfulla leveranser. Inom varje fokusområde lyfts de aspekter som bedöms ha störst påverkan på verksamheten i relation till hur viktiga de är för företagets kunder och andra intressenter, och utifrån dessa har mål och aktiviteter satts upp.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*