annons
Hem » Artiklar » Miljö » Widrikssons en del av Fair Transport

Widrikssons en del av Fair Transport

Fair Transport är ett branschgemensamt initiativ från Sveriges Åkeriföretag med syfte att verka för och synliggöra hållbara transportfrågor – alltifrån ansvar för företag och medarbetare till miljö, klimat och trafiksäkerhet. Målet med satsningen är att avgörandet om affären ska ske utifrån ansvarsfrågor istället för pris, samt att säkerställa en sund och hållbar utveckling av transportnäringen.

Under våren uppdaterade Sveriges Åkeriföretag ramverket för Fair Transport från ett ställningstagande till ett åtagande. 65 transportföretag är i dagsläget registrerade och Fair Transport-godkända, däribland Widrikssons, berättar företaget i en pressrelease.

– Vi uppmuntrar att branschen flyttar gränserna för ansvarstagande framåt, och vi ser fram emot att själva fortsätta verkställa våra högt ställda ambitioner gällande ansvar för företag, miljö, klimat och trafiksäkerhet, säger Johan Nyblom, vd på Widrikssons.

Åtagandena inom Fair Transport innebär bland annat löfte om att genomföra och påvisa företagets ambitioner gällande ansvar för miljö, klimat och trafiksäkerhet. Som stöd i arbetet tillhandahåller Fair Transport material, kunskap och support för bland annat opinionsbildning och försäljning.

Fair Transport är även ett sätt för åkerinäringen att underlätta för beställaren att uppfylla det lagstadgade kravet på att den som köper transporter ska undersöka att åkeriet har de tillstånd som krävs för att utföra transporten.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*