annons
Hem » Notiser » Widrikssons fortsätter samordnar Södertörnskommunerna

Widrikssons fortsätter samordnar Södertörnskommunerna

Widrikssons Åkeri har efter upphandling blivit tilldelade uppdraget att hantera samordnad varudistribution för åtta Stockholmskommuner. Enligt ett pressmeddelande är avtalet värt drygt 17 miljoner kronor per år och löper i fyra år med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år.

Widrikssons har haft uppdraget sedan 2014 och samordningen har visat sig ge en stor miljönytta med en minskning av CO2-utsläppen på hela 70 procent enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Uppdraget är att ta emot, sortera om och leverera gods till beställande enheter med kostnadseffektiva transportlösningar och logistikflöden. Syftet med samordning av olika varuflöden är att minimera antalet transporter till, från och mellan verksamheter, minska utsläppen och öka trafiksäkerheten.

Under 2018 transporterade Widrikssons drygt 13 000 ton gods till de åtta Södertörnkommunernas verksamheter exklusive Nacka. Totalt kördes 32 820 mil och 31,5 ton koldioxid släpptes ut. Detta motsvarar 2,4 g koldioxid per transporterat kilo gods. 99 procent av transporterna under 2018 drevs med förnybart drivmedel, där HVO är det vanligaste drivmedlet.

Widrikssons börjar köra de samordnade transporterna i Södertörnskommunerna den 15 juli 2020, förutom i Nacka där driftstarten sker redan den 1 januari 2020.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*