annons
Hem » Notiser » YKB förändras

YKB förändras

Förra våren antog europaparlamentet och europeiska unionens råd ändring av direktiv 2003/59/EG rörande YKB. Transportföretagen har enligt ett pressmeddelande inlett en dialog med Transportstyrelsen angående de ändrade föreskrifterna. Dessa ska implementeras inom 24 månader i respektive EU-land vilket för Sveriges del innebär senast den 23 maj 2020.

Enligt pressmeddelandet har EU-kommissionen funnit brister i YKB-reglerna efter en utvärdering. Exempelvis handlar det om osäkerhet vid tolkningen av undantag i utbildningen, samt svårigheter att få utbildning genomförd i annan medlemsstat erkänd. Dessutom har bedömningen av minimiålder för körkortsbehörigheter varit inkonsekvent.

Enligt Transportföretagen är detta de större förändringarna i det nya direktivet:

 

  • Delkurser kan fördelas på två på varandra följande dagar i stället för i dagsläget sju timmar/dag

 

  • Särskilda utbildningar som krävs i enlighet med EU-lagstiftning, (ADR-och djurtransporter) kan tillåtas ersätta en delkurs och, i vissa fall, två delkurser

 

  • Förtydligande i skrivning angående undantag från YKB

 

  • Trafiksäkerhet och miljöpåverkan får ökad betydelse i fortbildningen. Ett nytt mål förs in med avseende på detta.

 

  • Öppnar upp för e-Learning och IKT-verktyg

 

Remiss på föreskrifterna väntas under september.

En kommentar

  1. Jaha. Kommer detta innebära att korrumperade tjänstemän i mindre nogräknande länder inte utfärdar YKB
    efter att en summa pengar bytt hand?

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*