annons
Hem » Notiser » Yrkesakademin förlorar i upphandling

Yrkesakademin förlorar i upphandling

Yrkesakademin har förlorat i Arbetsförmedlingens upphandling av yrkesförarutbildning för lastbil på alla de orter där YA idag bedriver utbildning. Från beslutsdagen den 22 april finns en kontraktspärr på tio dagar. YA kommer att undersöka upphandlingsprocessen och anbuden för att fatta ett informerat beslut om ett överprövande av beslutet eller eventuella andra åtgärder.

Om det vinnande bolaget på varje ort skulle avstå från att teckna ett lokalt avtal så vinner det näst mest ”ekonomiskt fördelaktiga”. Enligt ett pressmeddelande har YA den positionen på 24 av 27 orter.

Om tilldelningsbeslutet från Arbetsförmedlingen skulle få full effekt på produktionen så innebär det en signifikant minskning av YA:s förväntade intäkter. Under 2015 inbringade yrkesförarutbildningen på lastbil cirka 80 mkr.

Parallellt har en liknande upphandling genomförts av bussförarutbildning. Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut förväntas inom några få veckor. YA:s totala intäkt från bussförarutbildningen var 45 mkr 2015.

– Det här är naturligtvis ett bakslag för YA. Men det visar också en sida av uppdragsbaserad verksamhet. De priser som vi erbjöd skulle ha krävt substantiella effektivitetsvinster för att möta de kostnadsdrivande krav som myndigheten ställde i upphandlingen. Trots de aggressiva planerna, låg vi i genomsnitt nästan 15 procent över de vinnande buden, säger YA:s vd Jan Larsson i ett pressmeddelande.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*